Generalforsamling 2021

DPA afholder i 2021 generalforsamling den 9. juni kl. 17 på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Du skal tilmelde dig for at deltage og der er mulighed for fuldmagt.

DPA Generalforsamling 2021

Vi inviterer vores medlemmer til årets generalforsamling den 9. juni kl. 17.00. Vi håber, du vil deltage enten fysisk (med coronapas) eller bruge din stemme via fuldmagt.

Her kan du møde de kandidater, der allerede nu ved, de stiller op til bestyrelsen.

Mulighed for fuldmagt i år
På grund af regeringens og Folketingets restriktioner i anledning af risikoen for coronasmitte (påbud og opfordringer) er det hensigtsmæssigt at begrænse antallet af deltagere på generalforsamlingen. På den baggrund har bestyrelsen efter samråd med dirigenten besluttet i år at dispensere fra reglen i vedtægternes pkt. 4.6 om, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Det betyder, at hver deltager på generalforsamlingen kan stemme på vegne af op til 3 andre medlemmer, dvs. max 3 fuldmagter. Deltagerne skal medbringe kopi af fuldmagterne på generalforsamlingen.
Du kan rekvirere en fuldmagt på DPA’s kontor ved at maile til: mai-britt@dpa.org.

Tilmelding nødvendigt – senest den 7. juni
For at have et overblik over hvor mange, der gerne vil deltage i generalforsamlingen, er tilmelding nødvendigt i år. Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Mai-Britt Nielsen på: mai-britt@dpa.org.

Program den 9. juni 2021 (cirkatider)
17-18: Årsberetning, regnskab og budget
18-19: Valg af bestyrelse og afstemning vedr. vedtægtsændringer

Bemærk: Alle deltagere skal vise coronapas for at kunne deltage. Enten en test, der er max 3 døgn gammel eller endelig vaccination, der er minimum 14 dage gammel (dette er ifølge regeringens retningslinjer).

For at mindske smitterisiko vil der ikke blive serveret mad.

Er du medlem af DPA har du modtaget indkaldelse, regnskab, budget og forslag til vedtægtsændringer på mail. Har du ikke fået det, eller kan du ikke finde det, så skriv til oliver@dpa.org.

 

DPA dækker transport
Kommer du fra Fyn eller Jylland dækker vi dine transportudgifter (svarende til billigste offentlige transportmiddel).

Er du vækstlagsmedlem?
DPA's vækstlagsmedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Normalt er vækstlagsmedlemmer meget velkomne til at deltage i samtalen og diskussionerne på generalforsamlingen, men for at begrænse antallet af deltagere, opfordrer vi til, at man som vækstlagsmedlem ikke deltager på årets generalforsamling.

Niels Mosumgaard takker af ved denne GF
DPA’s formand Niels Mosumgaard har valgt at træde tilbage efter 8 år på posten (læs mere her). DPA’s nye forperson vælges af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstitueres.

Afslutningsvis vil vi gerne gøre opmærksom på, at der kan forekomme ændringer vedrørende afholdelsen af DPA’s generalforsamling den 9. juni 2021, da DPA følger regeringens anbefalinger. Hvis det bliver tilfældet, vil vi så hurtigt som muligt kommunikere det ud til jer.