Legater

Her kan du søge Koda Kultur-legater til indspilning, produktion, markedsføring, uddannelse og rejser i forbindelse med dit arbejde med musikken. Alle medlemmer af Koda kan søge.

Tracks & Topliners

Indspilningslegat for kodamedlemmer, som skriver og indspiller værker med afsætning til tredjemand, til eks. artister, film/tv, synkronisering, pitch og lignende.

Ansøgningsfrist fire gange årligt

1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59

Søg legat

PR & Promotion

Legatet støtter PR og promovering af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt (markedsføring, salgsfremmende virksomhed, fx supportturné, musikvideo, promoassistance o.lign).

Ansøgningsfrist fire gange årligt

1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59

Søg legat

Uddannelse

I denne pulje kan der søges støtte til kurser/workshops/undervisning i udviklingen af faglige kompetencer. Uddannelsespulje støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetence, typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Ansøgningsfrist fire gange årligt

1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59

Søg legat

Rejselegat

Rejselegatpuljen støtter sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, hvis virke kræver tilstedeværelse i udlandet eller samarbejder med internationale partnere i Danmark.

Ansøgningsfrist fire gange årligt

1. marts, 1. juni, 1. september og oktober - alle dage kl. 23.59

Søg legat

Akut eksport

Med akut eksportpuljen sættes der fokus på udlandet og eksport af dansk musik. Puljen har til hensigt at dække de særlige akutte behov, som sangskrivere har, når deres virksomhed og samarbejder overskrider landegrænser.

Ansøgningsfristen er løbende

Ansøgningsformularen er dog lukket fra 15. jun til 1. aug og fra 15. dec til 7. jan samt ferie- & helligdage

Søg legat

Den faglige pulje

Formålet med den faglige pulje er at støtte større markedsorienterede initiativer og kommercielle tiltag, der gavner dansk tekst og musik. Den faglige pulje kan søges af alle organisationer og enkeltpersoner, der søger at skabe større markedsorienterede initiativer og samarbejdsprojekter.

Ansøgningsfristen er løbende

Ansøgninger vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde

Søg legat

Eksportstøtte til branchefolk vedr. sangskrivning

Branchefolk (fx en manager, et forlag, en A&R-person), som repræsenterer sangskriverens kommercielle interesser kan søge om støtte til omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet. Søges via MXD.

Ansøgningsfristen er løbende

Der behandles dog ikke ansøgninger i juli.

Søg legat