Legater

Her kan du søge Koda Kultur-legater til afsætning, camps, markedsføring, uddannelse og rejser i forbindelse med dit arbejde med musikken. Alle medlemmer af Koda kan søge.

Akut markedspulje

Til skabelsen og eksport af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt. Puljen har til hensigt at dække særlige behov hos sangskrivere, toplinere og producere i arbejdet med afsætning til 3. person, talentudvikling og eksport (herunder rejse). Der kan søges til deltagelse i camps.

Ansøgningsfrist kl. 15 sidste torsdag i hver måned

(undtagen juni, juli og december)

Søg legat

Elitepuljen

Elitepuljen støtter professionelle danske sangskrivere og producere med projekter rettet mod et kommercielt marked. For at søge puljen skal du have tjent mindst 150.000 kr. i Koda-indtægter i løbet af de sidste tre år, eller kunne dokumentere at projektet har potentiale for at nå et større kommercielt marked, gerne internationalt.

Ansøgningsfrist én gang årligt

7. november 2023 kl. 15

Søg legat

PR & Promotion

Legatet støtter PR og promovering af ny musik og tekst indenfor det markedsorienterede felt

Ansøgningsfrist kl. 15 sidste torsdag i hver måned

(undtagen juni, juli og december)

Søg legat

Uddannelse

I denne pulje kan der søges støtte til kurser/workshops/undervisning i udviklingen af faglige kompetencer. Uddannelsespulje støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetence, typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Ansøgningsfrist kl. 15 sidste torsdag i hver måned

(undtagen juni, juli og december)

Søg legat

Den faglige pulje

Formålet med den faglige pulje er at støtte større markedsorienterede initiativer og kommercielle tiltag, der gavner dansk tekst og musik. Den faglige pulje kan søges af alle organisationer og enkeltpersoner, der søger at skabe større markedsorienterede initiativer og samarbejdsprojekter.

Ansøgningsfristen er løbende

Ansøgninger vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde

Søg legat

Writing Camp-puljen

Puljen støtter afholdelse af songwritercamps for professionelle. Puljen understøtter netværk både i Danmark og internationalt. Writing Camp puljen kan søges af autorer og musikforlag, der er medlem af Koda.

Ansøgningsfrister to gange årligt

31. januar og 30. august 2024 - begge dage kl. 15

Søg legat

Tips til din legatansøgning

 • Vær konkret i din ansøgning. Sørg for, at der ikke er tvivl om, hvad du søger til.  

 • Sæt dig ordentligt ind i den pulje, du søger. Sørg for, at ansøgningen matcher puljen bedst muligt. Hvis du har spørgsmål til puljerne, kan du altid kontakte os

 • Brug og udfyld budgetskemaet i ansøgningsmodulet, når du søger på Koda Kultur 

 • Gør det tydeligt, hvad du søger støtte til. Definer de forskellige poster så vidt muligt. 

 • Lav et realistisk budget.

 • Sørg altid for at vedhæfte nogle numre, så legatudvalget kan lytte til dit arbejde. 

 • Sørg for, at der ikke linkes til betalingstjenester (eks. Spotify). 

 • Du kan også vedhæfte tekst, hvis det er relevant for dit projekt. 

 • Vedhæft så vidt som muligt musik, der er relevant for projektet, du søger penge til. 

 • Det er ikke alle puljer, som har en beløbsramme, derfor er det vigtigt at være realistisk i forhold til, hvad projektet søger støtte til. 

 • Hvis du er tvivl, kan du tage et kig på de tidligere tildelinger i de forskellige puljer her.