Ekstraordinær hjælp

Kun for medlemmer af DPA

Hvis et medlem af DPA står i en alvorlig livskrise som fx kritisk sygdom eller misbrugsproblemer har man mulighed for få støtte hos DPA. DPA har begrænsede midler til at uddele ’ambulancelegater’, så bestyrelsen prioriterer medlemmer, der ikke før har modtaget legatet og som står i en ekstraordinær kritisk situation (kritisk sygdom både fysisk eller psykisk eller misbrug).

Hvis du har en henvendelse vedrørende ambulancelegat, så mail til dpa@dpa.org  


DPA behandler alle oplysninger fortroligt.