Legatudvalg

DPA's legatudvalg består af seks fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere). Legatudvalgsmedlemmerne er hver især en del af udvalget et år - og hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der er en løbende rotation i udvalget.

Legatudvalget består af seks sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere. Legatudvalgsmedlemmerne er hver især en del af udvalget et år - og hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der er en løbende rotation i udvalget. Til Akut markedspuljen er legatudvalget delt op, så de tre første medlemmer bedømmer hver anden måned og ligeledes de tre sidste.

Udvalgene består i øjeblikket af:

  • Mike Andersen

  • Jakob Groth

  • Sarah Finne Christensen

  • Theresa Schæfer

  • Annette Heick

  • Waqas Qadri

Fortrolighed og habilitet

Legatudvalgsmedlemmerne skiftes løbende ud. Som medlem af DPA’s legatudvalg er man underlagt DPA’s politik ift. fortrolighed og habilitet i udvalgsarbejdet

Transparens

For at sikre gennemsigtighed i DPA’s støttesystem offentliggøres alle medlemmer, der bestrider en legatudvalgspost i DPA.

Alle modtagere af DPA's legater (Kodas kulturelle midler) offentliggøres på DPA's hjemmeside ved navn for at sikre transparens.

Har du spørgsmål til legatudvalgets arbejde er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om DPA's forskellige puljer her.

DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort på grund af Kodas kulturelle midler.