Legatudvalget

DPA's legatudvalg består af seks fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere). Legatudvalgsmedlemmerne er hver især en del af udvalget et år - og hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der er en løbende rotation i udvalget.

Legatudvalget består af seks sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere. Legatudvalgsmedlemmerne er hver især en del af udvalget et år - og hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der er en løbende rotation i udvalget. Til Akut markedspuljen er legatudvalget delt op, så de tre første medlemmer bedømmer hver anden måned og ligeledes de tre sidste.

Udvalget består i øjeblikket af:

  • Laura Illeborg

  • Theis Andersen

  • Julie Aagaard

  • Stine Kinck

  • Rasmus Hedeboe

  • Mattias Kolstrup

Fortrolighed og habilitet

Legatudvalgsmedlemmerne skiftes løbende ud. Som medlem af DPA’s legatudvalg er man underlagt DPA’s politik ift. fortrolighed og habilitet i udvalgsarbejdet

Transparens

For at sikre gennemsigtighed i DPA’s støttesystem offentliggøres alle medlemmer, der bestrider en legatudvalgspost i DPA.

Alle modtagere af DPA's legater (Kodas kulturelle midler) offentliggøres på DPA's hjemmeside ved navn for at sikre transparens.

Har du spørgsmål til legatudvalgets arbejde, kan du kontakte observatør i legatudvalget:

Læs mere om DPA's forskellige legatpuljer her.

DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort på grund af Kodas kulturelle midler.