Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte DPA, hvis du har spørgsmål til legater, projekter, politisk arbejde eller andet.

DPA Danske Populær Autorer

Lautrupsgade 9, 5. sal

2100 København Ø

Email: dpa@dpa.org

Telefon: 3312 0085

Telefonen er åben mandag til fredag mellem 13 og 15

CVR: 13624828

Sekretariat

Niels Mosumgaard

Formand

niels@dpa.org

20 75 75 37

Kontakt vedrørende DPA's politiske arbejde og bestyrelsens arbejde.

Constance Hegner

Kommunikationsansvarlig

constance@dpa.org

31 32 92 19

Kontakt vedrørende kommunikation, projekter samt politiske områder, der er relevante for DPA.

Mai-Britt Nielsen

Sekretariatsmedarbejder

mai-britt@dpa.org

20 75 75 41

Kontakt vedrørende legatpuljer og arbejdsboliger, som DPA administrerer.

Oliver Aabo

Kommunikationsmedarbejder

oliver@dpa.org

20 75 75 40

Kontakt Oliver omkring hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier samt medlemsservice.

Lene Salling

Bogholder

lene@dpa.org

26 28 66 34

Kontakt vedrørende udbetaling af legater, kontingent etc. (2 dage om ugen).

Bestyrelsen

Niels Mosumgaard

Formand

niels@dpa.org

Niels Mosumgaard er formand i DPA og repræsenterer DPA i Kodas bestyrelse. Niels repræsenterer derudover DPA i den europæiske paraplyorganisation for komponister APCOE/ECSA og Nordiske Populærautorer NPU. Niels er aktiv sangskriver, tekstforfatter og komponerer musik til dokumentarudsendelser.

Tobias Stenkjær

Næstformand

tobias@dpa.org

Er medlem af bestyrelsen og DPA's Netværksudvalg. Tobias er aktiv sangskriver og artist hos Warner/Chappell og har skrevet musik - både til eget album og en række danske og udenlandske artister.

Linette Damsted

Bestyrelsesmedlem

linette@dpa.org

Linette har en uddannelse fra Institut for Statskundskab. Her skrev hun bachelor om ophavsrets og frihedsrettigheder, tog fag på music/arts management samt speciale om Interessevaretagelse og udfordringer i dansk Musikliv. Linette er upcomming artist under navnet Mozaík, og arbejder i kraft heraf, også som underviser, talentcoach og projektleder i musikbranchen.

Steen Svanholm

Bestyrelsesmedlem

steen@dpa.org

Repræsenterer DPA eksternt i Dansk Kunstnerråd i underudvalgene: Kritisk revisor, Skatte- & Sikringsrådet, Socialudvalget og Legatudvalget.

Mattis Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

mattis@dpa.org

Er medlem af bestyrelsen og DPA's Netværksudvalg, Vækstlagsudvalg og Vækstpuljen. Mattis er sangskriver og soloartist i eget navn. Han er signet til Tigerspring Publishing og tyske Lobster. Han har med sit soloprojet hittet verden over, spillet de store festivaler og haft syncs i diverse internationale reklamer, film & tv-serier.

Marcus Winther John

Bestyrelsesmedlem

marcus@dpa.org

Marcus startede som artist i rockbandet 'Inside The Whale', men er siden blevet en særdeles produktiv sangskriver og har toppet hitlister med sine sange i DK, USA, Japan, Korea mm. Marcus underviser desuden på det Rytmiske Konservatories sangskriverlinje, er kapelmester for Peter Belli, er mentor i Spil Dansk regi og tovholder på DPA's Airplay Camp.

Mathias Madsen Munch

Bestyrelsesmedlem og kasserer

mathias@dpa.org

Mathias er medlem af bestyrelsen og formand for DPA's børnemusikudvalg. Han komponerer interaktive koncerter for børn og er pt. huskomponist i DR Musikariet. Mathias arbejder som tekstforfatter, komponist og orkestrator. I DPA har han særligt fokus på musik til og for børn/unge og er valgt som foreningens kasserer.

Jesper Siberg

Bestyrelsesmedlem

jesper@dpa.org

Suppleanter til DPA's bestyrelse: Betina Følleslev, Caroline Ravn Andersen og Carsten Lindberg.