DPA arbejder for bedre arbejdsvilkår for danske sangskrivere

I DPA har vi fokus på sangskrivernes arbejdsvilkår. Det har bl.a. udmøntet sig en række guidelines for forhandling af fees og point på masteren, samt en artikel på fokus på problematikken i Soundvenue.

I den seneste tid er der verden over begyndt en bevægelse for at sikre ordentlige arbejdsvilkår for sangskrivere i den moderne streaming økonomi. I Storbritannien ses kampagnen #paysongwriters fra The Ivors Academy og for nyligt var en række af de største britiske sangskrivere ude med en opfordring til parlamentet om at ”fixe streaming”.

 

Her i DPA har vi også fokus på sangskrivernes arbejdsvilkår. Som følge af streamingens indtog er sangskrivernes rettighedsindtægter faldet. Vi mener derfor, at der bør være en forhandling omkring en fee og/eller point på masteren til sangskriveren – ligesom det ofte er tilfældet for producerne. Derfor har DPA udarbejdet en række guidelines for hvordan sangskrivere og deres samarbejdspartnere kan håndtere aflønningen. Du kan læse mere og finde guidelines her.

 

Guidelines er udarbejdet i dialog med danske sangskrivere og producere. En af DPAs medlemmer, der har engageret sig i arbejdet er sangskriver, producer, journalist og artist Julie Aagaard:

”Mit engagement i denne her sag er lige så solidarisk motiveret, som den er personlig motiveret. Det starter i en grundbekymring over, at mit eget fag er ved at blive til en hobbybeskæftigelse. At der ikke et bæredygtigt økosystem bygget op omkring, hvordan vi skaber og forbruger musik. Det truer en hel profession - min profession. Og det vil jeg gerne forsvare.”

 

I sidste uge satte Soundvenue også fokus på problematikken. Her blev DPA-medlem Andreas Odbjerg interviewet om sine udfordringer med at leve af sangskrivningen – på trods af flere nummer 1-hits. Næstforperson Tobias Stenkjær kom også med DPA’s holdning. Du kan læse hele artiklen hos Soundvenue her.

 

DPA vil fortsætte med at sætte fokus på denne sag og arbejde for bedre vilkår i branchen. For selvom vi allerede kan se små forbedringer nu, er det et arbejde, der kommer til at tage tid. Som Julie Aagaard siger:

”Der foregår en langsom kollektiv bevidstgørelse – blandt sangskrivere og producere såvel som artister, pladeselskaber, publishere osv. Det håber jeg kom til at fortsætte, og at der stille og roligt kommer en ændring i branchen. På længere sigt håber jeg, at der sker et løft af professionalismen og dermed kvaliteten. Vi har ressourcerne og talenterne i Danmark. Og de skal have muligheden for at lave en forretning og dygtiggøre sig som sangskrivere.”