Forhandling er del af en professionel branche

DPA mener, at man som sangskriver skal kunne forhandle fees og point på masteren. Vi snakker ikke om ét fast honorar til alle, men om individuelle forhandlinger. Find vores guidelines her.

DPA’s holdning er, at det at skabe musik er et erhverv og vores medlemmer er del af en professionel branche. I alle professionelle brancher forhandler man om betaling, man forhandler om arbejdstid og i sidste ende gavner den forhandling slutresultatet, fordi alle er afklarede med deres roller i processen. Den type forhandlinger er ved at blive normen i udlandet, hvor sangskrivere og producere forhandler fees og/eller procentpoint på masteren. Forhandlingerne opstår i en naturlig forlængelse af, at rettighedsindtægterne til sangskriverne er faldet pga fordelingsnøglen på streaming. På den måde udvikler branchen nye løsninger og forhandlingsrum for at sikre en professional arbejdsform for musikskabelse. 


I Danmark begynder denne mere professionelle tilgang til samarbejdet mellem label og sangskrivere og producere også at vinde indpas. DPA vil gerne opfordre den danske branche til at bakke op om denne udvikling, da dette netop skaber en mere professionel branche, hvor gratis arbejde ikke er normen. For at hjælpe udviklingen på vej har DPA haft dialoger med danske sangskriver og producere og på baggrund af dem udformet udkast til guidelines.

DPA tager ikke stilling til hvad sangskriveren skal betales – det er individuelle forhandlinger og ikke faste tariffer. DPA vil gerne understrege, at konsekvensen ikke skal være, at man skærer i producernes fee. Det er ikke sådan en ’hug en hæl og klip en tå’-strategi, der løfter den danske branche op på internationale standarder.

DPA præsenterer følgende guidelines for, hvordan sangskrivere og deres samarbejdspartnere kan håndtere aflønning og omkostningsgodtgørelse. Hvilket i sidste ende vil gavne slutproduktet og være med til at professionalisere hele branchen. 


Guidelines

Sangskriveren skal have betaling for at skrive en sang. Denne betaling skal ligesom hos produceren være i form af et fee og/eller af procentpoint på masteren af det givne musikværk.

Hvornår skal jeg forhandle?

Som med alle andre aftaleforhold er det altid en fordel at afklare aftaler i den indledende dialog, inden et arbejde sættes i gang. Dette kan ikke altid lade sig gøre, men i udgangspunktet er ethvert samarbejde klarest, når alle har forventningsafstemt på forhånd og dermed ved, hvad alle parter kan forvente af hinanden.

Fees

Udviklings-fee

Sangskrivning foregår som oftest i en udviklingsproces. Sangskriveres arbejde, med at hjælpe en artist med at finde sit udtryk, er en arbejdsopgave, der rækker ud over selve sangskrivning. Denne arbejdsopgave skal honoreres. Derfor kan et sangskrivnings-fee ofte mere fyldestgørende betegnes et udviklings-fee.

Ved at benytte betegnelsen: udviklings-fee, undgår du også en eventuel senere diskussion (med et pladeselskab/artist) om eksklusivitet eller ejerskab af værket - da det er udviklingen, der købes, og ikke sangen. (Se grafisk fremstilling i PDF)Fee for brug af demo-spor

Lydspor fra demoen bliver ofte efterspurgt og brugt til den færdige master.


Vores retningslinjer hjælper med at finde en rimelig kompensation i disse tilfælde. 
(Se grafisk fremstilling i PDF)

Hold fee

Hvordan håndterer man den til tider uforholdsmæssige lange reservation/blokering af en sang fra pladeselskabers side? Svaret kan findes i vores “hold fee”. (Se grafisk fremstilling i PDF)

Udnyttelse

Procenter på master:
Producere modtager ofte procenter på masteren. Procentsatsen bliver sat ved individuel forhandling. På samme måde vil vi foreslå, at sangskrivere forhandler procenter på masteren. Vi mener, det er fuldstændig op til den enkelte at vurdere sin egen arbejdsindsats og derfor hvor meget, hun/han kan kræve. (Se grafisk fremstilling i PDF)

Hold fees, udviklingsfees, fees for brug af demospor samt point på masteren bør komme fra ejeren af masteren, typisk et label, men kan også være artisten i de tilfælde, hvor artisten eks. har en joint venture, licens- eller distributionsaftale, hvor artisten dermed er masterejer.


VIGTIGT

Disse guidelines er adviserende. Det er op til den enkelte sangskriver at vurdere sit eget værd og forhandle på baggrund af det. DPA tager herved ikke stilling til hvor meget - men om sangskrivere skal betales.

 

Disse guidelines er designet til at yde støtte, når en sangskriver finder det hensigtsmæssigt at anmode om et af de pågældende fees og/eller point på master.

Hent guidelines som PDF

Her kan du hente de samlede guidelines som PDF

Hent grafisk opsætning af guidelines her


Kontakt

DPA - Dansk Populær Autorer - professionelle sangskrivere og producere

For spørgsmål kontakt:

Tobias Stenkjær, forperson i DPA
Mail: tobias@dpa.org, tlf: 26 84 21 39