Overblik over kompensationsordninger

Som følge af de nye restriktioner og anbefalinger, er en lang række kompensations- og støtteordninger genåbnet. Vi giver herunder et overblik over de relevante muligheder, og vil løbende opdatere.

10. december 2021 (opd. 25. januar 2022)

Som følge af de nye restriktioner og anbefalinger, er en lang række kompensations- og støtteordninger genåbnet. Vi giver herunder et overblik over de relevante muligheder, og vil løbende opdatere.

 

Kunststøtteordningen

Kompensationsordningen til selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen genåbnes med et krav til en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Kunstnere kan få kompenseret 90% af deres tabte indtægt fra kunstnerisk virke.. Ordningen kan søges for perioden 1. december 2021 - 28. februar 2022. Der er ansøgningsfrist 31. marts.

Søg her

 

Kompensation til særlig sæsonafhængige kunstnere

Der etableres en kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, som oplever en særligt stor omsætningsnedgang i perioden fra 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 på tilsvarende vilkår som den kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, der var gældende i december 2020. Ansøgningsfrist 31. marts.

Søg her

Kompensation for selvstændige

Kompensationsordningen giver selvstændige og freelancere med tab i omsætning eller indkomst mulighed for at søge kompensation for perioden 1. december til 31. december 2021. I begyndelsen af det nye år åbner Erhvervsstyrelsen for ansøgninger for hele kompensationsperioden fra 1. december 2021 til 28. februar 2022.

Søg her

Faste omkostninger

Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.

Søg her

 

Kompensation til arrangører af større arrangementer

Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.

Ordningen er endnu ikke åben.

 

Kompensation til arrangører af mindre arrangementer

Der etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).

Ordningen er endnu ikke åben.

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret.

Kontrakter ifm. aflyste arrangementer

Det er intentionen med denne aftale, og aftalepartierne opfordrer arrangørerne til, at arrangørerne fortsat skal stå ved indgåede kontrakter med kunstnere på arrangementer i arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning. Dette vil også gælde for ordningen for mindre spillesteder. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til kompensationstrappen.

Læs mere hos Kulturministeriet eller på Virksomhedsguiden.

 

Du kan desuden ringe til Kulturministeriets corona-hotline på 33 74 50 00.

 

DPA og DAF afholdte i januar et webinar om hjælpepakkerne. Du kan finde slides fra Dansk Erhvervs oplæg her.

Du er velkommen til at kontakte os med input og spørgsmål på oliver@dpa.org.