DPA Generalforsamling 2022

Sæt kryds ved den 10. maj hvor DPA holder generalforsamling. Vil du gerne stille op til bestyrelsen skal du sende din motivation senest den 19. april!

8. april 2022

Kære medlem

 

Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling. Generalforsamling bliver holdt på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Her finder du en række vigtige informationer om hvordan du stiller op til bestyrelsen og stemmer.

 

Vil du stille op til bestyrelsen – frist den 19. april (frist overskredet)
DPA har fået nye vedtægter der kræver at man stiller op på forhånd, hvis man gerne vil stille op til en bestyrelsespost. Hvis du gerne vil stille op til bestyrelsen, så skal du sende en kort motivation (max 200 ord) senest den 19. april til: constance@dpa.org

Du kan se alle kandidater til bestyrelsen her.

Det er stadig muligt at stille op som suppleant på selve generalforsamlingen.

Hvis du bliver valgt til bestyrelsen, skal du meget gerne kunne deltage i et konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj kl. 9.30-15.30.

Nysgerrig på det politiske arbejde?
DPA’s bestyrelse har fokus på en større diversitet i sammensætningen af bestyrelsen. Kontakt endelig bestyrelsen, hvis du overvejer at stille op til en bestyrelsespost ved generalforsamlingen og gerne vil høre mere om det politiske arbejde i DPA: bestyrelsen@dpa.org
Du er også velkommen til at kontakte DPA’s valgkomité, der arbejder for større diversitet på DPA’s poster i både udvalg og bestyrelsen: valgkomite@dpa.org
Læs mere om DPA’s valgkomite her.

 

Fuldmagt og afstemning

Der vil være mulighed for at stemme med fuldmagt. Hver deltager på generalforsamlingen kan medbringe op til 3 fuldmagter fra andre medlemmer. Kontakt DPA’s kontor for at få fuldmagtsskabelon på mail: oliver@dpa.org

 

Hvis du ikke kan være til stede på generalforsamlingen og ikke kan give din fuldmagt med til en kollega, så kan du stemme på de opstillede kandidater via mail til DPA’s kontor senest den 3. maj 2022. Fristen er overskredet.

 

Forslag til generalforsamlingen (frist overskredet)
Vil du gerne stille et forslag til generalforsamlingen, skal det være DPA i hænde senest den 19. april. Mail dit forslag til: constance@dpa.org eller send det med posten til: DPA, Lautrupsgade 9, 5. sal, 2100 København Ø.

 

Tilmeld dig her
Du skal have betalt dit kontingent for 2022 for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Du tilmelder dig her.


Program den 10. maj 2022 (cirkatider)
16.00-17.00: Årsberetning, regnskab og budget
17.00-18.30: Valg af bestyrelse samt evt afstemning om forslag

18.30: Tapas og et glas

 

Alle medlemmer har modtaget en mail den 8. april med indkaldelse, regnskab, budget og gennemsigtighedsrapport. Kontakt oliver@dpa.org hvis du ikke har modtaget en mail.

DPA dækker transport
Kommer du fra Fyn eller Jylland dækker vi dine transportudgifter (svarende til billigste offentlige transportmiddel).

Er du vækstlagsmedlem?
DPA's vækstlagsmedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men er meget velkomne til at deltage i samtalen og diskussionerne på generalforsamlingen.