Los Angeles

Er du medlem af Koda, kan du her søge om at låne arbejdsboligen i Los Angeles.

Som medlem af Koda har du mulighed for at låne arbejdsboligen i Los Angeles. Huset ligger i Beachwood-området.

Arbejdsboligen i L.A. står til rådighed for professionelle sangskrivere, producere og tekstforfattere, der arbejder markedsorienteret. DPA støtter arbejdsophold i forbindelse med møder, co-writing, netværksarbejde og skabelse af ny musik.

Opholdet er på én uge. Du får svar ca. tre uger efter ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål omkring arbejdsboligen, er du velkommen til at kontakte Oliver Aabo på oliver@dpa.org.

Værd at vide om huset i Los Angeles

Der er ni årlige frister for ansøgninger til huset. Du kan finde de kommende ansøgningsfrister på Koda Kultur.

Du kan forvente svar senest 3 uger efter ansøgningsfristen.

Ifm. ansøgning om arbejdsophold kan du også søge til rejseudgifter, eks. billeje og flyudgifter. Du kan også ansøge om andre produktionsudgifter som eks. studieleje el. lign. Der kan dog godt tildeles ophold uden legat.

Du kan ikke søge støtte til opholdet fra andre af de puljer DPA administrer, hvis du tildeles et ophold.

Der er to værelser til rådighed for Kodas medlemmer.

Huset deles med de finske organisationer Finnish Music Creators og Finnish Musician’s Union, der råder over den anden halvdel af huset.

Hvert værelse er udstyret med et ministudie.

Du kan se hvilke uger, du kan søge her.

OBS.: Da ugerne besættes løbende, kan en uge du har søgt godt nå at blive optaget inden du får svar på din ansøgning.