DPA

For komponister og tekstforfattere

Arbejder du professionelt som sangskriver, komponist, producer eller tekstforfatter inden for det populære og kommercielle musikområde? Så bliv del af et netværk af over 1.000 danske kollegaer, der arbejder kreativt og markedsorienteret. Læs mere om DPA her.
DPA blev grundlagt i 1918 under navnet Dansk Revyforfatter og Komponistforbund og var med til at stifte Koda i 1926. I dag er DPA’s over 1.000 medlemmer aktive sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere inden for hele spektret af den populære musikgenre.
DPA støtter hvert år mange tiltag og institutioner i det danske musik- og kulturliv som fx Spil Dansk, SPOT Festival, musikprojekter og musikpriser. Støtten er muliggjort af Kodas Kulturelle Midler og Copydan.
DPA samarbejder med en række organisationer i kulturverdenen - og er repræsenteret i flere råd og bestyrelser, der har indflydelse på sangskriveres, komponisters og tekstforfatteres vilkår. Find dem her.
Hent DPA's logo her i forskellige formater.
Hent DPA's årsregnskaber her.
Hent DPA's vedtægter her.
DPA benytter sig af dine data for at kunne behandle legatansøgninger, udbetale legater og kommunikere i forbindelse med forskellige sager og medlemsrelaterede aktiviteter eller i forbindelse med juridisk bistand.
Hvordan får vi en musikbranche med diversitet i alle led? Fra musikken skabes, til den skal ud på markedet. Det arbejder DPA aktivt med – både i vores europæiske paraplyorganisation ECSA og i samarbejde med andre danske organisationer i Danmark.
We are a nonprofit organization, democratically governed by our more than 1000 creators among Denmark's very best and most professional within all known popular genres of music.