Vil du være med til at styrke DPA’s politiske arbejde?

Vil du sidde i DPA's valgkomité i 2023?

2. december 2022

DPA er en medlemsforening, hvor I som medlemmer kan stemme til generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen. For at styrke medlemsdemokratiet og navnlig styrke, at DPA har en diversitet i både bestyrelse og andre politiske poster, vedtog medlemmerne ved generalforsamlingen i 2021, at DPA skulle have en valgkomité, der skal hjælpe med at øge diversiteten i vores forening, i bestyrelsen og på de poster DPA udpeger til.

I DPA's vedtægter er arbejdet beskrevet således:

 "Bestyrelsen udpeger en valgkomité. Komiteen består af 3 personer, som ikke samtidig må være medlemmer af DPA’s bestyrelse. Bestyrelsens udpeger et bestyrelsesmedlem som observatør, der deltager i komiteens arbejde. Komiteens medlemmer præsenteres på foreningens hjemmeside. Medlemmerne må maksimalt sidde 3 år i komiteen. Komiteen kan komme med indstillinger til generalforsamlingen om afbalanceret repræsentation inden for bl.a. kompetence, køn, alder, etnicitet og seksuel orientering inden for DPA’s arbejde og interesseområde. Komiteen kan også komme med indstilling af egnede kandidater til bestyrelsesposter. Indstillingerne er ikke bindende for bestyrelsen eller generalforsamlingen."

Vil du være del af valgkomitéen 2023? Skriv til os senest den 11. december
Nu er der mulighed for at melde sig, hvis man er interesseret i at være del af DPA’s valgkomité i 2023. Hvis du tænker, at du kan bidrage med at øge diversiteten i vores forening, så skriv en kort begrundelse for, hvorfor du gerne vil være del af valgkomitéens arbejde i 2023 og mail den til constance@dpa.org senest den 11. december 2022.

Hvis du bliver udvalgt til at være del af valgkomitéen, skal du kunne deltage i cirka tre møder i løbet af januar-april og i DPA’s generalforsamling den 10. maj 2023. Der er en honorering på 5.000 kr. for at sidde i valgkomiteen.

Du skal være medlem af DPA for at kunne sidde i valgkomitéen.


Man kan ikke stille op til DPA's bestyrelse til generalforsamlingen i 2023, hvis man sidder i valgkomitéen.  
Her kan du se hvem, der var med i valgkomitéen sidste år.