Tak for årets generalforsamling

Læs om årets generalforsamling i DPA.

17. maj 2023

Tak til alle jer der kom til DPA’s generalforsamling den 10. maj. Forperson Tobias Stenkjær indledte generalforsamlingen med at mindes de medlemmer, der er gået bort det sidste år.

Herefter læste Tobias Stenkjær årsberetningen op, hvor han bl.a. fremhævede DPA’s arbejde for bedre indtægter til sangskriverne og producerne:

”Streaming er den helt åbenlyse markedsfejl, hvor producentsiden fortsat får 80 % af indtægten, og IFPI, pladeselskabernes hovedorganisation, satte sidste år omsætningsrekord, som overgår sidste rekordår i 1999. Og eftersom streaming udgør over 90 % af musikomsætningen herhjemme, er det afgørende at få rettet op her.  Splittet mellem pladeselskaberne og sangskriverne er forankret i en lang knudret historie og lovgivning, som i visse lande går helt tilbage til start 40’erne [..] DPA har fortsat vores kamp for sangskriverfees og point på masteren, og vi kan se, at mange af vores medlemmer faktisk får det nu – en ting, som for blot to år siden var helt utænkelig herhjemme, men hvor DPA faktisk har været dagsordenssættende og skabt en ny standard.”

Tobias Stenkjær understregede også at 2022 i høj grad også har stået i foreningens tegn.  

”Det har været bestyrelsens mål at få langt flere tilbud til foreningens medlemmer. Det har været særlig vigtigt at få tilbud, som dækker hele vores medlemskreds, både de skabende og de udøvende, hvor eksempelvis hotel- og billeje og rabat på studieleje kan være en kærkommen mulighed i en tour- eller produktionsøkonomi. Vi arbejder hele tiden på at finde de rigtige tilbud og hører gerne fra jer, hvis I har gode ideer til tilbud, vi mangler.” 

Og endelig fremhævede Tobias Stenkjær den undersøgelse, som DPA var igangsætter af:

”Vi søsatte også en analyse af arbejdsvilkår for sangskrivere, tekstforfattere, producere og komponister, hvor konklusionerne i høj grad understøttede vores formodning om, at det er blevet markant sværere at leve af at skabe sin musik - for alle. Særligt bekymrende var det dog at se, at næsten halvdelen i aldersgruppen 30-39 overvejer at forlade branchen, og at kvinder og kønsminioriteter er ekstra udsatte. Derfor er DPA’s diversitetsindsats fortsat i centrum af alle vores tiltag, fordi dette også er en fælles udfordring, der kræver en fælles løsning.” 

Årets valgkomite
For andet år i trak fremlagde årets valgkomite deres arbejde for generalforsamlingen. Medlemmerne Benedicte Riis, Waqas Ali Qadri og Emma Hørlyck fortalte om arbejdet med at øge diversiteten i DPA’s udpegning til poster og i medlemskredsen. Alle medlemmer af DPA kan melde sig til at sidde i DPA’s valgkomite. Bestyrelsen nedsætter en ny komite hvert år, så den har en så divers sammensætning som muligt.

Nye medlemmer af bestyrelsen
Ved generalforsamlingen stoppede Marcus Winther-John i DPA’s bestyrelse. Hele bestyrelse sagde en stor tak til Marcus for hans mangeårige indsats for foreningen. Og et stort velkommen til Naja Rosa Koppel, der blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i DPA.

I DPA’s bestyrelse sidder nu Tobias Stenkjær, Mathias Madsen Munch, Julie Aagaard, Stine Kinck, Gisli Gislason, Mattis Rødsten Jacobsen og Naja Rosa Koppel. Som suppleanter til bestyrelsen blev Pernille-Leeloo Ottosen Bach, Claus Frovin og Jesper Siberg valgt.

Foto: Kim Vadskær