Ny og mere fleksibel legatstruktur

De Koda Kultur-legater, der ligger under DPA, omstruktureres nu for bedre at afspejle den måde, der arbejdes på i det kommercielle musikmarked. Det betyder bl.a. større mulighed for at søge til akutte behov.

Akut markedspuljen – månedlig frist

Det kommercielle musikmarked arbejder i højere og højere grad med kortere tidsrammer for fx sessions, camps og udgivelser – særligt internationalt, men også nationalt. 

 

DPA har i en række år stået for en akut eksport pulje, der dækker akutte behov, som sangskrivere har, når deres virksomhed og samarbejder overskrider landegrænser. Denne pulje ændres nu til et mere generelt fokus på markedsorienteret arbejde med musik – både nationalt og internationalt, og kommer nu til at hedde Akut markedspuljen.

 

I Akut markedspuljen kan der søges til:

  • Støtte til rejser

  • Støtte til talentudvikling og afsætning

 

Projekterne, der søges støtte til, skal involvere samarbejdspartnere, der kan fremme afsætningen af musikken på et marked. Med udvidelsen af denne pulje, nedlægges samtidig Tracks & topliners og Rejsepuljen, da disse nu vil falde inde under den nye pulje, og vil kunne søges der.

 

Akut markedspuljen vil have frist den sidste torsdag hver måned (bortset fra januar og juli, hvor puljen har lukket).

 

Læs mere om detaljerne i Akut markedspuljen her.

 

Nye frister for PR & Promotion og Uddannelse

Ud over den ny akut markedspulje vil DPA fortsat have puljerne PR & promotion og Uddannelse, begge med frist to gange årligt, samt Den faglige pulje, der har fokus på større samarbejdsprojekter og camps, med løbende frist.

 

Overblik over DPA’s Koda Kulturpuljer:

Akut markedspuljen – frist sidste torsdag i hver måned (undtagen januar og juli)

Uddannelsespuljen – frist 24. juni og 16. december
Pr & Promotionpuljen - frist 27. maj og 25. november
Den faglige pulje – løbede ansøgningsfrist

 

Her kan se alle de puljer DPA administrerer.

 

Har du spørgsmål til puljerne, er du velkommen til at kontakte Mai-Britt Nielsen på mai-britt@dpa.org.