Legatmodtagere fortæller: Sådan har de brugt støtten

Har du svært ved at finde ud af, hvad du kan søge støtte til? Læs her, hvordan legatmodtagere i 2023 har brugt de tildelte midler, og bliv inspireret.

19. marts 2024

Flere gange om året er DPA med til at uddele en række legater fra Koda Kultur-puljerne.

 

Vi har talt med fire legatmodtagere, som har modtaget støtte fra de forskellige puljer i 2023. Her er hvad legaterne har betydet for modtagerne og deres projekter: 

 

“Det kan være svært at klare sig som sangskriver i Danmark, så man bliver ofte nødt til at søge uden for Danmark. Det har derfor været afgørende for min karriere at kunne arbejde i udlandet. Det betyder alt for mig, at denne pulje findes. No chance, at jeg ville kunne rejse så meget, for at gribe de internationale muligheder, der er kommet min vej, hvis ikke det havde været for puljen. Jeg er meget taknemlig.” 

Mathilde Clara Nyegaard, modtager af Akut markedspuljen 

 

“Jeg er ikke under uddannelse, så det gør enormt meget for mig, at jeg kan få sparring med en sangcoach, så jeg ved, hvad jeg laver på scenen. Det har givet mig et fagligt grundlag for at bruge min stemme rigtigt, når vi er ude og spille. Det skaber et frirum at få tildelt midler. Derudover skaber det en refleksion for mig i ansøgningsprocessen. Når jeg skriver legatansøgninger, får det mig til at reflektere over, hvem jeg er, og hvad jeg gerne vil lave. Man skal bare huske at acceptere, at man ikke nødvendigvis får et legat i første omgang, og at man altid kan søge igen.” 

Gregers Møller Jensen, modtager af Uddannelsespuljen 

 

“For mig er det visuelle mega vigtigt og bærende i mit projekt. Jeg har altid tænkt min musik visuelt – helt fra sangskrivningsfasen. En visuel del kan gøre ekstremt meget for en sangs præstation. Midlerne, som jeg har modtaget fra puljen, har hjulpet mig med at udtrykke min musik visuelt i form af en musikvideo. Det har resulteret i, at musikvideoen har dobbelt så mange streams som selve sangen. Der er mange udgifter ved at lave en video, så de midler har været ekstremt vigtige for projektet.” 

Hasan Shah, modtager af PR & Promotion-puljen 

 

“Det har været ekstremt vigtigt for mig i den her omgang at vise visuelt, hvad sangen 'Hvad skal man kalde én som mig?' betyder, da jeg ønsker at folk skal forstå vigtigheden i sangens budskab. Midlerne fra puljen er gået til musikvideoen, og det har været en kæmpe hjælp.”

Freja Kirk, modtager af PR & Promotion-puljen 

 

Akut markedspuljen, Uddannelsespuljen og PR & Promotion-puljen har ni årlige frister.

Fristerne for 2024 er listet herunder: 

25. april 

30. maj 

29. august 

26. september 

31. oktober 

28. november 

 

Udover de tre puljer administrerer DPA også Koda Kulturs writing camp-pulje, elitepuljen, den faglige pulje samt arbejdsophold i L.A., London og på Fyn. Læs mere om de forskellige puljer, og ansøg her. 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du altid kontakte os.  

 

Alle puljerne har frist kl. 15.00 på den pågældende dag.