Kunstnere i Hospice

Her kan du læse en invitation fra DPA-medlem, og tidligere formand, Hans Dal om at deltage i projektet Kunstnere i Hospice.

Af Hans Dal, 10. januar 2023

Kære medlemmer af DPA

 

Ordningen ”Kunstnere i Hospice” har nu eksisteret i ca. 12 år, hvor mere end 100 professionelle musikere, sangere, skuespillere og fortællere har underholdt på så godt som alle landets hospicer. Kunstnerne får godtgjort deres transportudgifter, og det er til stor glæde for hospicets patienter og pårørende. Ordningen er blevet til under ”Foreningen af Frivillige ved Hospice”.

Mange medlemmer fra DPA har deltaget i alle disse år, og det er vi meget taknemlige for. Imidlertid er det vigtigt, at også yngre medlemmer melder sig som frivillige til at optræde i vore hospicer, så vi får lidt udvidelse af kunstnerrækken. Det er derfor en opfordring fra mig, tidligere formand for DPA, at nogle flere medlemmer ville finde det interessant at melde sig under fanerne. Al slags musik er velkommen. Både alvorlige og muntre indslag er fint.

Ring eller skriv til mig, Hans Dal- info@harboedal.dk

Jeg vil kunne fortælle om den store oplevelse, det også er for os som kunstner.  Vi får mere tilbage, end vi giver.

Kunstnere i Hospice er hovedopgaven for ”Foreningen af Frivillige ved Hospice”, hvor frivillige tovholdere står for kontakten til kunstnerne og for de praktiske arrangementer.

Venlig hilsen

Hans Dal

Kunstnere i Hospice