Diversitetspuljen uddelt

Diversitetspuljen er uddelt til 14 modtagere.

7. januar 2022

Diversitetspuljen er blevet uddelt, og i alt 14 ansøgere har modtaget et legat fra puljen. Der blev i alt tildelt 370.000 kr.

Formålet med puljen er styrke diversiteten af sangskrivere og producere i Danmark. Med diversitet forstås både etnicitet, køn, alder, socialt og geografisk. Meningen med puljen er, at legatmodtagerne kan få en ramme til at styrke deres talent i samarbejde med deres miljøer og være del af en mere mangfoldig musikbranche.


Midlerne til DPA’s diversitetspulje kommer fra Copydan Tekst & Node.

Se alle tildelingerne her.