Diversitetspuljen 2023 er uddelt

Se dette års uddelte tilsagn fra Diversitetspuljen.

17. januar 2023

Diversitetspuljen 2023 er nu uddelt, og i år er der blevet tildelt legater til 36 ansøgere. Der er i alt blevet tildelt 400.000 kr.

Formålet med puljen er styrke diversiteten af sangskrivere og producere i Danmark. Med diversitet forstås bl.a. etnicitet, køn, alder og sociale vilkår. Meningen med puljen er, at legatmodtagerne kan få en ramme til at styrke deres talent i samarbejde med deres miljøer og være del af en mere mangfoldig musikbranche.


Midlerne til DPA’s diversitetspulje kommer fra Copydan Tekst & Node.

Se tildelingerne her.