Diversitetspuljen 2023

Nu kan du igen søge Diversitetspuljen - frist er 30. november.

2. november

Nu kan du igen søge DPA's diversitetspulje. Formålet med puljen er styrke diversiteten af sangskrivere og producere i Danmark. Med diversitet forstås bl.a. etnicitet, køn, alder, seksualitet og sociale forudsætninger. Meningen med puljen er, at legatmodtagerne kan få en ramme til at styrke deres talent i samarbejde med deres miljøer og være del af en mere mangfoldig musikbranche.   

 

Hvem kan søge?

  • Du kan som enkeltperson, hvis du fx er sangskriver, producer eller artist og vil have midler til at fremme din karriere

  • Du kan søge som tovholder på et projekt, der har til formål at styrke diversiteten i den danske musikbranche

  • Du kan nominere en person, som du synes har fortjent midler til at fremme sin karriere som sangskriver, producer eller artist. Du kan max nominere én person.

 

Hvordan søger du?

Du skal sende din ansøgning på mail til dpa@dpa.org – det kan enten være som tekst eller video. I ansøgningen skal du fortælle om dig eller dit projekt og hvordan du vil bruge pengene.

Hvis du vil nominere en person til et legat, skal der være et konkret beløb på legatets størrelse og en beskrivelse af, hvad personen vil kunne opnå med et legat fra diversitetspuljen.

Du skal sende din ansøgning senest 30. november 23.59.

 

Hvem bedømmer?

Legatudvalget består af:

  • Pia Christensen

  • Alex Ferlini

  • Aisha Thorsen

  • Tobias Stenkjær

 

Har du spørgsmål? Så skriv en mail til oliver@dpa.org

Midlerne til DPA’s diversitetspulje kommer fra Copydan Tekst & Node.