Diversitetspuljen 2022 uddelt

Se hvem der modtog tilsagn fra seneste uddeling af Diversitetspuljen.

24. januar 2023

Diversitetspuljen 2022 er blevet uddelt, og i alt 28 ansøgere har modtaget et legat fra puljen. Der blev i alt tildelt 373.000 kr.

Formålet med puljen er styrke diversiteten af sangskrivere og producere i Danmark. Med diversitet forstås bl.a. etnicitet, køn, alder og socialt. Meningen med puljen er, at legatmodtagerne kan få en ramme til at styrke deres talent i samarbejde med deres miljøer og være del af en mere mangfoldig musikbranche.


Midlerne til DPA’s diversitetspulje kommer fra Copydan Tekst & Node.

Se alle tildelingerne her.