Coronaoverblik

Her kan du få overblikket over de forskellige hjælpepakker og kompensationsordninger, der findes for dig, der har mistet indkomst som følge af coronarestriktionerne.

Efter at corona endnu en gang har lukket store dele af landet ned, har regeringen og flere støttepartier valgt at genåbne flere af forårets hjælpepakker. Herunder forsøger vi at give et overblik over de forskellige pakker og kompensationsordninger. Vi opdaterer løbende når der åbnes for ansøgninger til de forskellige puljer, eller når der kommer nye ordninger.

 

Kompensation til kunstnere, selvstændige, freelancere, kombinatører mv.

Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. Alle selvstændige, kunstnere mv., som oplever et omsætningstab eller et indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden i forhold til en referenceperiode, kan få adgang til ordningerne.
Søg kompensation for selvstændige med tab i omsætning
Søg kompensation for tab i freelancere med tab i indtægt

 

Midlertidig kunststøtteordning

Den midlertidige kunststøtteordning er for professionelle kunstnere med differentieret indkomst, fx sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed.

  • Man kan med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2020 søge på baggrund af en referenceperiode fra de tilsvarende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Dette gælder for perioderne fra den 1. september til den 31. oktober 2020 samt fra den 1. november til den 31. december 2020.

  • Den tabte indtægt minimum skal udgøre 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt.

Søg for 2020 (frist 15. juni)

Søg for januar - marts 2021 (frist 15. juni)

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021

Der er ansøgningsfrist 30. september 2021.

Læs mere og søg her

Kulturministeriets hotline

Har du spørgsmål til de coronapakker, der ligger under Kulturministeriet, kan du henvende dig på deres Corona-hotline på 33 74 50 00.

Guide til ansøgning hos Koda

Koda har en guide til ansøgning af den midlertidige kunststøtteordning og den midlertidige kompensationsordning for freelancere med B-indkomst. Derudover kan de hjælpe med at beregne dine tabte indtægter fra koncertområdet.

Læs mere her

Genstartspuljerne

Genstartspuljerne er del af Genstartsteamet for kultur- og idrætslivets anbefalinger til kulturministeren, som tilsammen understøtter genstarten af kultur- og idrætslivet frem mod en genåbning af samfundet. Puljerne skal støtte tiltag og aktiviteter i 2021. De fem puljer er hver målrettet forskellige indsatser inden for kultur- og idrætslivet.

Puljerne forventes at åbne i begyndelsen af maj, og der forventes at være ansøgningsfrist på puljerne i slutningen af maj. Vi opdaterer siden løbende med yderligere information.

Læs mere og søg her

Kompensation for faste omkostninger

Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningen for faste omkostninger for alle virksomheder og kulturinstitutioner, der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i forhold til en referenceperiode. Tvangslukkede virksomheder og kulturinstitutioner, store som små, kan få 100 pct. dækning for faste omkostninger, såfremt de ingen omsætning har i restriktionsperioden.

Faste omkostninger

Faste omkostninger light (uden revisoreklæring - op til 50%)

 

Kompensation af revisorregning

Cirka 5 pct. af de selvstændige, der fik kompensation mellem marts og juni sidste år, vil blive udtaget til efterkontrol og dermed skal have en revisor med ind over. Disse virksomhederne kan modtage kompensation for 80 pct. af udgiften til revisor ifm. efterkontrollen - op til 8.000 kr.

Det er endnu ikke muligt at søge kompensationen.

Lønkompensation

I forbindelse med en aftale i Beskæftigelsesministeriet 10. december, er der indført aftale om lønkompensation i hele landet, som eksisterer, så længe restriktionerne er gældende.
Læs mere og søg her

 

Aflysninger af større arrangementer

Som arrangør kan du søge om kompensation, hvis du har været hovedansvarlig for planlægningen af ét eller flere arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 1. september 2020 - 28. februar 2021.

Læs mere og søg her

 

Find mere information på virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder på tlf. 72 20 00 34 (man-tors 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

 

Hjælpepakkerne i praksis

I DPA følger vi regeringens arbejde med hjælpepakker og giver bl.a. input til Dansk Erhverv, som DPA er medlem af. Vores input skal være med til at sikre, at hjælpepakkerne i praksis får deres tiltænkte virkning. Derfor må du meget gerne kontakte os, hvis du oplever, at der er dele af din forretning som sangskriver, tekstforfatter, producer eller komponist, der ikke er indeholdt i de nuværende hjælpepakker.

Vi ved, at der for mange sangskrivere og producere vil være økonomiske tab længere ud i fremtiden, som følge af forskudt udbetaling af rettighedspenge. Vi er derfor opmærksomme på, at der for mange stadig vil være brug for økonomisk kompensation eller hjælp, selv når vi vender tilbage til en mere normal hverdag.

I februar afholdt vi et webinar med fokus på hjælpepakkerne. Du kan finde slides fra webinaret her:

Kulturstyrelsen

Dansk Erhverv

Du er velkommen til at kontakte os med input og spørgsmål på oliver@dpa.org.

Opdateret 19. maj 2021.