Coronaoverblik

Her kan du få overblikket over de forskellige hjælpepakker og kompensationsordninger, der findes for dig, der har mistet indkomst som følge af coronarestriktionerne.

Efter at corona endnu en gang har lukket store dele af landet ned, har regeringen og flere støttepartier valgt at genåbne flere af forårets hjælpepakker. Herunder forsøger vi at give et overblik over de forskellige pakker og kompensationsordninger. Vi opdaterer løbende når der åbnes for ansøgninger til de forskellige puljer, eller når der kommer nye ordninger.

 

Kompensation til kunstnere, selvstændige, freelancere, kombinatører mv.

Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. Alle selvstændige, kunstnere mv., som oplever et omsætningstab eller et indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden i forhold til en referenceperiode, kan få adgang til ordningerne.
Søg kompensation for selvstændige med tab i omsætning (1. september – 31. januar)
Søg kompensation for tab i freelancere med tab i indtægt (1. september – 31. januar)

OBS. Da restriktionerne er forlænget til og med den 17. januar 2021, kan du også søge kompensationsordningerne i perioden fra den 3. januar til og med den 17. januar 2021. Der er endnu ikke åbent for ansøgninger til denne periode. Hvis du ønsker at søge kompensation, men endnu ikke har søgt, kan du med fordel vente, indtil der kan søges for den forlængede periode - så kan du nemlig nøjes med at sende én samlet ansøgning per kompensationsordning for hele den periode, der er relevant for din virksomhed.

 

Midlertidig kunststøtteordning

Den midlertidige kunststøtteordning er for professionelle kunstnere med differientieret indkomst, fx sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed.

  • Man kan med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2020 søge på baggrund af en referenceperiode fra de tilsvarende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Dette gælder for perioderne fra den 1. september til den 31. oktober 2020 samt fra den 1. november til den 31. december 2020.

  • Den tabte indtægt minimum skal udgøre 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt.

Ordningen kan søges senest 31. januar 2021.

Læs mere og søg her

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden 9. marts til og med den 31. december 2020. Ansøgningsfristen er 30. april 2021.

Læs mere og søg her

Har du spørgsmål til de coronapakker, der ligger under Kulturministeriet, kan du henvende dig på deres Corona-hotline på 33 74 50 00. Hotlinen har åbent mellem jul og nytår, dog i begrænset omfang.

Få hjælp til kompensation for tabte rettighedsindtægter

Koda-medlemmer kan søge kompensation for deres tabte rettighedsindtægter. Koda kan hjælpe med at beregne tabet.

Læs mere her

 

Kompensation for faste omkostninger

Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningen for faste omkostninger for alle virksomheder og kulturinstitutioner, der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i forhold til en referenceperiode. Tvangslukkede virksomheder og kulturinstitutioner, store som små, kan få 100 pct. dækning for faste omkostninger, såfremt de ingen omsætning har i restriktionsperioden.

Faste omkostninger (1. november - 28. februar)

Faste omkostninger op til 50% (19. august - 31. januar)

 

Genindførelse af lønkompensation

I forbindelse med en aftale i Beskæftigelsesministeriet 10. december, er der indført aftale om lønkompensation i hele landet, som eksisterer, så længe restriktionerne er gældende. Indtil videre til 17. januar 2021.
Læs mere og søg her

 

Aflysninger af større arrangementer

Som arrangør kan du søge om kompensation, hvis du har været hovedansvarlig for planlægningen af ét eller flere arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 6. marts til og med den 31. december 2020.

Læs mere og søg her

 

Find mere information på virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder på tlf. 72 20 00 34 (man-tors 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

 

Hjælpepakkerne i praksis

I DPA følger vi regeringens arbejde med hjælpepakker og giver bl.a. input til Dansk Erhverv, som DPA er medlem af. Vores input skal være med til at sikre, at hjælpepakkerne i praksis får deres tiltænkte virkning. Derfor må du meget gerne kontakte os, hvis du oplever, at der er dele af din forretning som sangskriver, tekstforfatter, producer eller komponist, der ikke er indeholdt i de nuværende hjælpepakker.

Vi ved, at der for mange sangskrivere og producere vil være økonomiske tab længere ud i fremtiden, som følge af forskudt udbetaling af rettighedspenge. Vi er derfor opmærksomme på, at der for mange stadig vil være brug for økonomisk kompensation eller hjælp, selv når vi vender tilbage til en mere normal hverdag.

Du er velkommen til at kontakte os med input og spørgsmål på oliver@dpa.org.

Opdateret 12. januar 2021.