DPA

For komponister og tekstforfattere

Rejselegater

DPA’s rejselegatpulje støtter sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skal arbejde på udenlandske markeder, hvor det kræver at man rejser uden for Danmarks grænser. 
DPA's legater er målrettet sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt og kan søges, hvis du er medlem af Koda.

 (formularen er lukket)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad kan jeg søge støtte til via rejselegatpuljen?
Orientér dig her i retningslinjerne inden du ansøger for at se om din ansøgning er gældende:

Et rejselegat er personligt og følger ansøgeren selv. 

DPA’s rejselegatpulje omfatter ansøgninger om støtte til rejser med følgende formål:

 • Skrive/arbejde:
  Dette omfatter en konkret opgave, hvor man har gjort rede for, hvad man skal arbejde med eller skrive om på sin rejse, og rejsen kan:
       - Have noget konkret med opgaven at gøre
       - Være en ramme uden forstyrrende elementer.

 • Sessions/netværk/afsætning:
  Dette omfatter rejser, hvor der er konkret mulighed for:
       - Samarbejde med navngivne udenlandske sangskrivere, producere, artister osv.
       - Netværk og møder med udenlandske branchefolk
       - Mulighed for afsætning af eget materiale, som kræver tilstedeværelse i det pågældende territorie
       - Mulighed for tour/promotion.


Der kan ikke søges støtte til:

 • Diæter

 • Afsluttede rejser eller allerede afholdte udgifter. Støtte tildeles kun til kommende udgifter (gældende fra ansøgningstidspunktet)

 • Transport for udenlandske autorer/artister, der skal til Danmark for at skrive musik (dette skal i stedet søges som et projektlegat).

 

Man kan godt inkludere eventuelle udgifter i forbindelse med et projekt i sin rejselegatansøgning, men ansøgningen vurderes først og fremmest som en rejselegatansøgning - altså med fokus på rejsens indhold.

 

Søg et rejselegat her


___________________________________________________________________________________________________________________________

Repræsenterer du som brancheperson (fx manager, forlag, A&R-person) en sangskrivers kommercielle interesser, kan du søge om støtte til omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet via MXD - læs mere om puljen og ansøgning her