DPA

For komponister og tekstforfattere

Råd og bestyrelsespladser

Råd og bestyrelser
DPA er aktiv i alle relevante sammenhænge i både dansk og internationalt musikliv. Det er vi for at gøre vores indflydelse gældende og sætte dagsordenen for komponisters og tekstforfatteres rettigheder og økonomiske betingelser. DPA er repræsenteret i følgende udvalg og bestyrelser:

APCOE - The Alliance of Popular Composer Organisations in Europe
ECSA - The European Composer and Songwriter Alliance
BFM, Branche Foreningen for Mediekomponister
Copydan (tekst & node)
Copydan Kulturplus
Copydan fællesforeningen
Dansk Kunstnerråd
Det Danske Filminstitut
Forfatternes Forvaltningsselskab
Statens Kunstfonds repræsentantskab
Kodas bestyrelse
Koda Dramatik
Kodas musikfaglige udvalg
Kodas vækstpulje
Kodas udgivelsespulje
Kodas kollektive båndmidler
Nordiske Populærautorer NPU
SPOT
ROSA
ROSA Repræsentantskab
Samrådet for Ophavsret
Ophavsret.dk
Statens Bibliotekstjeneste Rådighedsbeløbsudvalg