DPA

For komponister og tekstforfattere

Projektlegater

DPA’s projektlegatpulje støtter skabelsen af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Uddelingen af projektlegater er muliggjort af Kodas kulturelle midler - og puljen kan søges, hvis du er medlem af Koda.

(formularen er lukket)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad kan jeg søge støtte til via projektlegatpuljen?
Orientér dig her i retningslinjerne inden du ansøger for at se om din ansøgning er gældende:


DPA’s projektlegatpulje dækker alle genrer, og de grundlæggende præmisser er:

  • At der er tale om udgivelse af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Ved ny musik menes, at værkerne - eller versionen af værkerne - ikke tidligere er udgivet. Med version menes, at der specifikt er ændret i den ophavsretlige del af værket. 

  • At tilsagn som hovedregel gives til projekter/aktiviteter, der vil kunne komme til at udløse en mulig Koda-indkomst til ansøger. 

  • Der uddeles ikke støtte til indkøb af musikudstyr og lignende.

  • Der kan ikke søges støtte til afsluttede projekter eller allerede afholdte udgifter. Støtte tildeles kun til kommende udgifter (gældende fra ansøgningstidspunktet).


Såfremt disse præmisser er opfyldt, kan et projektlegat søges og uddeles til:

  • Indspilning, mix, mastering, fysisk eksemplarfremstilling, udgivelse, markedsføring, salgsfremmende virksomhed (fx koncert/supportturné), projektbetinget komponistaktivitet*, anden Koda-genererende aktivitet (fx musik og tekst til musikdramatik, filmscore & sceneprojekter m.m.). 

  • Nodeudgivelse 

  • Copydan-relaterede projekter

*Begrebet ”projektbetinget komponistaktivitet” skal forstås således, at komponist- og sangskrivningsfasen kan indgå som en budgetpost i ens projekt, såfremt der er et veldefineret produkt i den anden ende. Det skal forstås som en konkret arbejdsproces, der har et sluttidspunkt og munder ud i konkrete nye værker, der knytter sig til det ansøgte projekt.

Vedr. ’trackwritere’:
For at imødekomme det stigende antal sangskrivere, der primært lever af at skrive til andre, giver DPA mulighed for at søge støtte gennem projektlegatpuljen med henblik på at dække de særlige behov, visse sangskrivere har. Disse sangskrivere arbejder i et format, hvor de skriver, komponerer og producerer nærmest i én samtidig proces og færdiggør ét værk ad gangen. Værkerne afsættes til eksterne projekter i stedet for at blive udgivet i medlemmets eget navn. DPA ønsker hermed at gøre det muligt for track-sangskrivere at søge legater via projektlegatpuljen. Som trackwriter kan man søge til:

  • Indspilningsudgifter til nye værker som medlemmet forventer at skabe. Som baggrund for ansøgningen kan medlemmet eksempelvis henvise til sit gennemsnitlige antal sange gennem de sidste to år, sin ’song quota’ hos forlægger, tidligere års budget for indspilningsudgifter osv.

  • Indspilning af titler, som ikke tidligere har været indspillet og udgivet med afsætning til tredjemand (artist, band, reklame, synch (film/tv) osv.) for øje.

Man kan godt inkludere eventuelle rejseudgifter i sin ansøgning ift. projektet, men ansøgningen vurderes først og fremmest som en projektlegatansøgning - altså med fokus på projektet og ikke rejsen.

 

Søg et projektlegat her