Generalforsamling 2021

DPA afholder i 2021 generalforsamling den 9. juni kl. 17 på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Du skal tilmelde dig for at deltage og der er mulighed for fuldmagt.

DPA Generalforsamling 2021 - ny dato

Ny dato! DPA afholder i 2021 generalforsamling den 9. juni kl. 17 på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Da det desværre ser ud som om forsamlingsforbuddet ikke kommer op på 50 personer før efter den 17. maj har vi i DPA besluttet at rykke vores generalforsamling til den 9. juni kl 17.

Det betyder at der kommer en ny indkaldelse ud til jer i midten af maj. Og der er nye deadlines for forslag, omtale af kandidater etc. Se opdaterede datoer herunder
 
Mulighed for fuldmagt i år
På grund af regeringens og Folketingets restriktioner i anledning af risikoen for coronasmitte (påbud og opfordringer) er det hensigtsmæssigt at begrænse antallet af deltagere på generalforsamlingen. På den baggrund har bestyrelsen efter samråd med dirigenten besluttet i år at dispensere fra reglen i vedtægternes pkt. 4.6 om, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Det betyder, at hver deltager på generalforsamlingen kan stemme på vegne af op til 3 andre medlemmer, dvs. max 3 fuldmagter. Deltagerne skal medbringe kopi af fuldmagterne på generalforsamlingen.
Du kan rekvirere en fuldmagt på DPA’s kontor ved at maile til: mai-britt@dpa.org.

Tilmelding nødvendigt – senest den 7. juni
For at have et overblik over hvor mange, der gerne vil deltage i generalforsamlingen, er tilmelding nødvendigt i år. Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Mai-Britt Nielsen på: mai-britt@dpa.org.

Vil du stille op til bestyrelsen eller som suppleant?
Da der i år kan stemmes med fuldmagt, vil vi gerne præsentere kandidaterne inden selve generalforsamlingen. Hvis du gerne vil stille op til bestyrelsen eller som suppleant, kan du derfor sende en kort tekst (max 200 ord) og et billede til Constance Hegner på: constance@dpa.org.
De kandidater der har sendt et billede og tekst senest den 19. maj bliver præsenteret på dpa.org. Det er stadig muligt at stille op til bestyrelsen og som suppleant på selve dagen. Hvis du bliver valgt til bestyrelsen, skal du meget gerne kunne deltage i et konstituerende bestyrelsesmøde den 10. juni kl 10.00-15.00 – altså dagen efter generalforsamlingen.

DPA’s bestyrelse har fokus på en større diversitet i sammensætningen af bestyrelsen. Kontakt endelig bestyrelsen, hvis du overvejer at stille op til en bestyrelsespost ved generalforsamlingen og gerne vil høre mere om det politiske arbejde i DPA: bestyrelsen@dpa.org

Forslag til generalforsamlingen
Vil du gerne stille et forslag til generalforsamlingen, skal det være DPA i hænde senest den 19. maj. Mail dit forslag til: constance@dpa.org eller send det med posten til: DPA, Lautrupsgade 9, 5. sal, 2100 København Ø.


 
Program den 9. juni 2021 (cirkatider)
17-18: Årsberetning, regnskab og budget
18-19: Valg af bestyrelse og afstemning vedr. vedtægtsændringer

Bemærk: For at mindske smitterisiko vil der ikke blive serveret mad.


DPA dækker transport
Kommer du fra Fyn eller Jylland dækker vi dine transportudgifter (svarende til billigste offentlige transportmiddel).
  
Er du vækstlagsmedlem?
DPA's vækstlagsmedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Normalt er vækstlagsmedlemmer meget velkomne til at deltage i samtalen og diskussionerne på generalforsamlingen, men for at begrænse antallet af deltagere, opfordrer vi til, at man som vækstlagsmedlem ikke deltager på årets generalforsamling.

Niels Mosumgaard takker af ved denne GF
DPA’s formand Niels Mosumgaard har valgt at træde tilbage efter 8 år på posten (læs mere her). DPA’s nye forperson vælges af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstitueres.

Afslutningsvis vil vi gerne gøre opmærksom på, at der kan forekomme ændringer vedrørende afholdelsen af DPA’s generalforsamling den 9. juni 2021, da DPA følger regeringens anbefalinger. Hvis det bliver tilfældet, vil vi så hurtigt som muligt kommunikere det ud til jer.