DPA

For komponister og tekstforfattere

Vigtige DPA datoer

6. juni 2013
Kontoret
Søndag den 8. september holder DPA medlemsmøde i Århus... se flere vigtige datoer her

Medlemsmøde i Århus
Søndag den 8. september holder DPA medlemsmøde i Århus. Medlemsmødet kombineres med en DPA-støttet koncert under Århus Festuge. Der kommer mere info om tid og sted, men sæt allerede kryds ved datoen.

Ansøgingsfrist til Spil Dansk
Fristen for ansøgning til DPA-støttet medlemskoncerter på Spil Dansk Dagen er den 15. august 2013. Alle kan forvente svar på deres Spil Dansk ansøgning senest 1. september, 2013. Læs mere her

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist til DPA-legater er 1. september 2013, kl. 12.00.
Den efterfølgende frist er 1. december 2013, kl. 12.00.

Ansøgningsfrister til arbejdsboligerne
I hele september måned 2013 kan du søge om ophold i DPA's legatboliger fra 1. januar til 30. april 2014.