DPA

For komponister og tekstforfattere

Tak for en god GF2017!

3. april 2017
Tak for en rigtig god generalforsamling med rekord mange medlemmer, der gerne ville engagere sig i DPA’s politiske arbejde.
Bestyrelsen og suppleanter. På billedet mangler bestyrelsesmedlem Sara Indrio, Jørgen Thorup, Jacob Morild og Søren Hyldgaard samt suppleant Mathilde Lunderskov

Lautrupsgade 9 summede af liv på en søndag, da DPA holdt årets generalforsamling den 2. april. Medlemmerne kom fra hele landet for at være del af årets vigtigste dag: generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed for de medlemmer, DPA har mistet siden sidste generalforsamling i 2016:

John Martinus
Poul Dehnhardt
Franz Füchel
Ulla Rasmussen

Derefter indledte formand Niels Mosumgaard sin formandsberetning: 

”Den 15. marts var det 99 år siden DPA blev skabt. Det er 100 år næste år. I alle de år har foreningen været samlingssted for tekstforfattere og melodiskabere, som har skabt de sange, som er trængt ind i folks hjem og hjerter”, fortalte formand Niels Mosumgaard, der en smule ramt af forkølelse fik assistance af Lille Palle, der galant kom med hostebolsjer, når beretningen blev afbrudt af host. Niels Mosumgaard takkede medlemmerne for deres tillid til bestyrelsen og opbakning til de svære valg bestyrelsen har måttet træffe om foreningens huse i denne forandringsperiode:

”… det [..] handler om, at forandringerne er muligheden for at skabe den forening, der passer til verden af i dag og de meget skærpede rammer den sætter. Vores styrke er, at vi er entreprenante, vi ser muligheder for vores musik og vores forening”, understregede Niels Mosumgaard og afsluttede med ønsket om en god generalforsamling og ”med blikket fast rettet mod 100 året næste år”.

Vedtægtsændringerne
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af medlemmerne med en enkelt tilføjelse vedr. DPA’s medlemskab til vækstlaget. Kasserer Jacob Morild gennemgik derefter foreningens regnskab og budget.

Valg til bestyrelsen 
Og det blev virkelig en god generalforsamling med rekord mange medlemmer, der gerne ville engagere sig i DPA’s politiske arbejde i bestyrelsen. Hele 13 kandidater stillede op til de fire pladser, der skulle vælges til bestyrelsen: Kristina Holgersen, Tobias Stenkjær, Asle Bjørn, Peter Friisnæs, Brian Risberg Clausen, Betina Følleslev, Rasmus Hedeboe, Marcus Winther-John, Andrea Lonardo, Mathias Munch, Sara Indrio, Mathilde Lunderskov og Stephan Grabowski.

Kristina Holgersen og Tobias Stenkjær blev genvalgt. Suppleant Marcus Winther-John blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem og medlem Sara Indrio blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg til suppleantposterne
Også til suppleantposterne var der mange kandidater: Linette Damsted, Mattis Jakobsen, Tine Mynster, Asle Bjørn, Peter Friisnæs, Brian Risberg Clausen, Betina Følleslev, Rasmus Hedeboe, Mathias Munch, Mathilde Lunderskov og Stephan Grabowski. Efter en skriftlig afstemning blandt medlemmerne var resultatet, at de fire suppleantposter gik til: Linette Damsted, Betina Følleslev, Mathilde Lunderskov og Mathias Munch.

Endelig sagde formanden og bestyrelsen et stort tak til Bjarne Lisby og Lasse Lunderskov, der efter mange års indsats i bestyrelsen havde valgt ikke at genopstille. Med blomster og klapsalver blev begge anerkendt for deres store engagement i DPA.

Se billeder fra eftermiddagen og aftenen på DPA's facebook: www.facebook.com/dpaorg

Husk at Koda holder generalforsamling den 27. april i Den Sorte Diamant - læs mere her

Se video fra DPA's generalforsamling 2017