DPA

For komponister og tekstforfattere

Tak for en god GF 2018

19. april 2018
Tak for en rigtig god generalforsamling til DPA's medlemmer. Mød den nye bestyrelse og suppleanter her.

DPA’s generalforsamling den 17. april blev indledt med et minuts stilhed for de medlemmer, DPA har mistet siden sidste generalforsamling i 2017:

Erling Volf Møllehave
Henning Jørgensen
David Geordie Garrock

Derefter indledte formand Niels Mosumgaard sin formandsberetning: 

 ”2017 har været endnu et fantastisk og om jeg så må sige herligt udfordrende år. Vi har været aktive på mange planer og vi er med i det meste fra blockchaindebatter og internationale standarder for metadata, EU lobby, udfordrende dialoger med DR om blandt andet Melodigrandprix. Og mange af foreningens dygtige medlemmer står for en lang række stærke initiativer som Elektronisk netværk, netværk for metalmusikken, revybranchemøder og kommerciel sangskrivning. Vi er aktive i den meget produktive trend omkring de mange sangskrivercamps, hvor der bliver skrevet musik til det nationale og internationale marked. Vi har vores LA hus og London hus, som begge har en stor efterspørgsel fra folk der arbejder på at bringe deres karriere ud i verden …”

Efter beretningen gennemgik kasserer Jacob Morild foreningens regnskab og budget. Da Jacob Morild har valgt at takke af som kasserer efter 20 år, blev gennemgangen afsluttet med klapslaver og blomster fra kollegaerne.

Vedtægtsændringerne
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev diskuteret af forsamlingen. Navnlig forslaget om at reducere bestyrelsen til 7 personer i løbet af de næste 3 år, var der forskellige holdninger til. Forslaget blev vedtaget med flertal og ligeledes også de to andre forslag.

Valg til bestyrelsen 
I år var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Johnny Stage og Søren Hyldgaard havde valgt ikke at genopstille, mens Steen Svanholm genopstillede. Derudover stillede Mathias Madsen Munch, Linette Damsted, Betina Følleslev, Caroline Ravn-Andersen, Andrea Lonardo og Mathilde Lunderskov op til bestyrelsen.

Steen Svanholm blev genvalgt og Mathias Madsen Munch og Linette Damsted blev valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer.

Valg til suppleantposterne
Til suppleantposterne opstillede Betina Følleslev, Caroline Ravn Andersen, Andrea Lonardo, Mathilde Lunderskov og Klaus Caprani. Efter afstemning blandt medlemmerne var resultatet, at de fire suppleantposter gik til: Betina Følleslev, Mathilde Lunderskov, Caroline Ravn Andersen og Andrea Lonardo.

Endelig sagde formanden og bestyrelsen et stort tak til Tina Holm fra sekretariatet, der har valgt at hellige sig arbejdet som coach fra 1. maj. Med blomster og klapsalver sagde medlemmerne tak for Tina Holms store indsats i DPA de sidste 4 år.

Læs mere
DPA inviterer til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 5. juni kl. 16.00 på Lautrupsgade 9, 5. sal. 
Log ind med dit medlemslogin og hent indkaldelsen her