DPA

For komponister og tekstforfattere

Tænketanks konklusioner

13. marts 2013
Pressemeddelelser
Komponister laver konkret plan for samarbejde med erhvervslivet

Landets professionelle komponister, sangskrivere og musikforlag vil lave en konkret aktivitetsplan for, hvordan man kan øge de økonomiske indtægter ved udnytte musikken mere bredt som et markedsprodukt. Det er Komponisternes Tænketank, der får til opgave at udforme konkrete forslag til, hvordan man kan styrke musikkens indtjening ved at droppe berøringsangst i forhold til at indgå i nye erhvervssamarbejder i stedet for udelukkende at tænke musikken som kunst.

Komponisternes Tænketank har efter knapt fire måneders arbejde lagt op til, at landets komponister og sangskrivere skal turde tænke langt mere målrettet i, hvordan musikken efterfølgende kan bruges. Musikken skal ikke kun tænkes som kunst men også som et produkt, der kan afsættes, siger tænketanken.
Nu griber tre komponistforeninger for professionelle komponister og sangskrivere og landets musikforlæggere handsken, og igangsætter arbejdet med at lave en konkret plan for, hvordan man kan skabe bedre muligheder kunstnerne i det digitale marked.

- Som kunstner vil man naturligvis beskytte selve kunsten. Men vi skal også forholde os til, at den teknologiske udvikling giver helt nye muligheder.  Som komponister har vi særlige kompetencer, som kan bruges i utrolig mange sammenhænge. Vores musik er efterspurgt som kunst, men kan også bruges som en del af mange andre produkter. Nogle komponister skal sikkert nøjes med kunsten. Andre komponister kan helt sikkert finde spændende nye muligheder. Og mange komponister savner formentlig rådgivning om, hvor der er nye muligheder, og hvor de er bedst, siger Susi Hyldgaard fra DJBFA/Komponister og Sangskrivere..

Komponisternes Tænketank er dannet i december 2012 på initiativ af Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Komponistforening, Danske Populær Autorer og DJBFA/ Komponister og Sangskrivere.
Tænketanken har netop afleveret sine første anbefalinger, og peger netop på, at kunstnere i stedet for at lægge afstand til teknologisk udvikling, digitale platforme og erhvervsmæssig udnyttelse af musikken, i langt højere grad ser på de økonomiske muligheder, som udviklingen skaber.    

Tænketanks resultat aktuel for vækstplan for kreative erhverv
Initiativtagerne til Komponisternes Tænketank foreslår, at tænketankens arbejde og kompetencer også inddrages i forbindelse med Regeringens netop offentliggjorte vækstplan for kreative erhverv.

- Vi tror på, at vi kan bidrage med ideer til konkrete projekter og forslag. Og lige nu er der brug for, at alle gode kræfter sammen udvikler forslag, der kan styrke de kreative erhverv.  Regeringens vækstplan for de kreative erhverv peger i samme retning som vores tanker. Her kan Komponisternes Tænketank også inspirere, siger Niels Rosing-Schow fra Dansk Komponist Forening.

Komponisternes Tænketank vurderer, at der findes betydelige potentialer på mange af markedets platforme, som kan udnyttes til øget kontakt med forbrugere og virksomheder og skabe mere værdi.

”Kunstnerens produkt skal ses i forskellig kontekst og indeholde nuancer, der kan skabe værdi for forbrugere og virksomheder,” konkluderer tænketanken således i et sæt anbefalinger, der netop er overdraget til initiativtagerne.

- Og den opfordring om at udforske de nye muligheder meget mere indgående griber vi nu. Der er ikke tid til berøringsangst. Vi ser jo allerede nu, at vores produkter bruges. Ofte desværre også uden at vi får betaling for vores arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os til, hvordan vi kan skabe en udvikling, der udnytter vores musik og kompetencer, og samtidig giver os indtægt for anstrengelsen. Og så er det vigtigt, at vi netop også undersøger, hvor der er mulighed for samarbejde, og hvor vi skal fortsætte med at værne om selve kunsten, siger Ivan Pedersen fra Danske Populær Autorer.

Konklusioner fra tænketanken
Tænketanken peger på, at den teknologiske udvikling har skabt et nyt marked, som hele tiden vil udvikle sig med nye platforme og muligheder for indtægter. Tænketanken konkluderer blandt andet:

  • Markedet og ikke autorerne styrer udviklingen af de nye platforme. De kan/bør alle betragtes som muligheder for kunstneren.
  •  ”Platformen” kan ikke defineres som én, men udgøres af mange forskellige platforme, der alle skaber kontakt til markedet.
  • Platforme, hvor musikken er sekundær, er også vigtige. Der er platforme, hvor kunsten direkte formidles til forbrugeren som det primære produkt, og der er platforme, hvor kunsten deltager i formidlingen af et andet produkt. Begge er vigtige.

Komponisternes Tænketank peger dermed på, at kunstnere og musikforlag i langt højere grad kan udnytte, hvordan musik og sang kan bruges på forskellige platforme på markedet. Tænketanken lægger samtidig op til, at kunstnerne dropper berøringsangst i forhold til at indgå i nye erhvervssamarbejder. Innovationen af produkterne skal også ske sammen med markedet, siger tænketanken. Hvor ”go to market” handler om at gøre boden på markedspladsen synlig og indbydende, handler innovation og produktudvikling om at gøre boden så bred og stor som mulig. Kunderne har nemlig forskellige ønsker og behov, som de forventer, bliver mødt. Det bør kunstneren gribe, og derved skabe ny værdi for sin musik og sang, mener tænketanken.

Komponisternes Tænketank konkluderer i øvrigt, at det er umuligt at forudse mulighederne langt ud i fremtiden. Den teknologiske udvikling går så stærkt, at de nye muligheder allerede er fuldt ud til stede, og at det er umuligt at sige, hvad der sker flere år frem.

Tænketanken understreger samtidig, at de nye muligheder ikke betyder, at alle komponister og sangskrivere kan håbe på, at de får mulighed for at leve fuldtids af deres kunstnerarbejde.  Men meget vil afhænge af den enkelte kunstners initiativ, og tænketanken stiller sig til rådighed i forhold til at fortsætte sit arbejde i en kommende omstillingsperiode.

For yderligere oplysninger:
Niels Rosing-Schow, formandDansk Komponist Forening, tlf. 21 45 15 89
Ivan Pedersen, formandDanske Populær Autorer
, tlf. 51 36 24 22
Susi Hyldgaard
, formand DJBFA/ Komponister og Sangskrivere,
tlf. 22 62 85 56
Ole Dreyer,
formand Dansk Musikforlæggerforening, tlf. 40 17 22 06