DPA

For komponister og tekstforfattere

Foto Kim Vadskær

Svar på legatansøgninger

21. marts 2017
Har du sendt en ansøgning ind til projekt-, rejse- eller kursuspuljen med ansøgningsfrist den 1. marts, kan du forvente svar på din legatansøgning i dagene 10.-12. april 2017.

Som der står ved ansøgningsformularerne på projektlegater, rejselegater og kursuslegater, så bestræber DPA sig på at give svar på ansøgninger til projekt-, rejse- og kursuspuljen senest 3 uger efter ansøgningsfristen - men at svartiden dog kan trække ud afhængigt af ansøgningsmængden.

DPA har modtaget mange ansøgninger ved ansøgningsfristen den 1. marts, og der kan derfor i denne runde forventes svar på ansøgningerne mellem den 10.-12. april.

Mange hilsner
DPA - foreningen for sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere