DPA

For komponister og tekstforfattere

Spil Dansk Dagen - søg nu

2. august 2013
Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag. DPA-medlemmer kan søge om støtte til Spil Dansk koncerter indtil den 15. august.
Foto: Johan Rosenmunthe

Det er torsdag, den 31. oktober, dansk musikliv fejrer sig selv. Sidste år satte Spil Dansk Dagen atter ny rekord med 1.371 arrangementer og DPA stod bag over 100 af dem.

DPA-medlemmer kan søge om støtte til Spil Dansk koncerter indtil den 15. august. Tænk i nye, kreative, spektakulære baner og søg om støtte til DIN koncert her:

http://dpa.org/spil-dansk-ansoegningsformular
(formularen er lukket, da ansøgningsfristen er overskredet)

Du kan forvente svar på din ansøgning den 1. september, 2013.

Godt samarbejde med landets kommuner
Der er i skrivende stund 26 kommuner, der spiller med på Spil Dansk dagen, og flere forventes at komme til.
DPA har fra første færd haft et godt samarbejde med kommunerne, og har hvert år kunnet tilbyde dem koncerter med vore medlemmer.

I begyndelsen var vore tilbud primært koncentreret om børne- og seniorpublikummet, da disse grupper ofte blev forsømt i det store udbud af rytmisk musik.

Samarbejdet har udviklet sig stadig mere frugtbart, idet kommunerne trækker på hele det lokale netværk i planlægning, annoncering og afvikling - ikke mindst i samarbejde med de kommunale institutioner og musikskoler. På den måde er vi nået ud til et meget større og bredere publikum, end vi selv ville være i stand til at mobilisere. Spil Dansk Dagen dækkes ydermere storslået i de lokale medier og bringes også ad den vej ud til et langt større antal borgere.

På denne baggrund begyndte vi sidste år at udvide vort tilbud også med det rytmiske område. Og også her nåede Spil Dansk budskabet væsentligt længere ud, end når vi selv har forsøgt os som arrangører.

Komponister på skolebesøg
Vi begyndte som noget nyt sidste år også at supplere med komponistbesøg på skolerne. Det er jo her vort fremtidige publikum (og potentielle kolleger) befinder sig. Initiativet viste sig både tiltrængt og velkomment, og bliver naturligvis også tilbudt kommunerne i år.

Vi har yderligere lovet at stille op med musikkonsulenter, hvis nogle kommuner vælger at lave debatter eller høringer omkring det danske musikliv.

På denne måde bliver DPA’s hovedsatsning i år samarbejdet med kommunerne, så vi kan være med til at få dansk musik ud i hele landet.

Arranger din egen koncert
Satsningen på det kommunale samarbejde gør, at vi ikke kan støtte lige så mange medlemsarrangerede koncerter i år, som vi har været vant til. Vi bliver nødt til at se på, hvor vi får de fleste publikummer i tale - og erfaringerne viser, at i samarbejdet med kommunerne får vi fyldte sportshaller og koncertsteder

Det skal dog ikke afholde nogen fra at søge, hvis de har en god ide til en Spil Dansk koncert. Vi støtter fortsat og med stor glæde de spændende, anderledes, kreative og spektakulære medlemsansøgninger, der heldigvis dukker op hvert år.

Men vi vægter, hvor Spil Dansk budskabet rammer bedst og bredest.

Spil Dansk Dagen fejres traditionen tro også på Danmarks Radio, der spiller dansk hele dagen, kulminerende med P4’s direkte koncert, hvor skoler over hele landet synger med i Danmarks største kor.

DPA's Spil Dansk udvalg
DPA’s Spil Dansk udvalg består af: Janne Aagaard, Johnny Stage, Ivan Pedersen og Bjarne Lisby.
Alle i udvalget er naturligvis til rådighed med yderligere informationer om Spil Dansk Dagen. Læs mere om udvalget her: http://dpa.org/spil-dansk-udvalget

Vær med til at gøre torsdag, den 31. oktober til årets musikalske festdag.

Læs mere om Spil Dansk dagen på: http://www.spildansk.dk/

Af Bjarne Lisby, DPA’s Spil Dansk udvalg.
Foto: Johan Rosenmunthe