DPA

For komponister og tekstforfattere

Roots- og folkemusik

8. august 2013
Danish Roots efterlyser nykomponeret roots- og folkemusik til international PR-album

Danish Roots - Growing in the World efterlyser ny musik til et Danish Roots PR- album 2014, som skal distribueres rundt i verden. Målet er at støtte og promovere komponister og musikere indenfor den dansk roots- og folkemusik som turnerer internationalt med musik fra Danmark.

Temaet for dette album bliver "Contemporary roots and folk music from Denmark", hvilket vil sige at tekst og musik skal være skrevet og komponeret af nulevende sangskrivere og komponister, og være indspillet indenfor de seneste 3 år.

Musikken skal være Danish Roots i hænde på CD senest den 1. september.

Hvorfor?
Ideen er at vise at dansk roots- og folkemusik er unik og ikke nødvendigvis fra gamle dage. Det véd vi folk-entusiaster jo godt, men det ved de ikke altid ude i den store populærmusikalske verden. Med dette projekt gør vi det meget synligt. Vi producerer et album hvor danske roots- og folkemusikbands af alle mulige slags synger og spiller nyt materiale, og vi sender det rundt i hele verden.

Hvordan?
Du sender din musik til os på CD i en professionel teknisk kvalitet. Et fagudvalg udpeget af Danish Roots vælger blandt det indsendte materiale. Det koster dig 500 kr. såfremt du kommer blandt de udvalgte og får et nummer med på albummet. Pengene bliver brugt til at trykke og promovere CDer for.

Albummet bliver trykt i mindst 1.000 og højst 3.000 eksemplarer, og bliver givet væk som PR på konferencer, showcases og festivaler, og sendt til journalister, agenter, radiostationer, spillesteder og festivaler primært i udlandet. Albummet bliver aldrig solgt til private eller nogen som helst andre.

Den færdig-masterede musik sender du på CD til:

Danish Roots, c/o ROSA, Allégade 14, 2000 Frederiksberg C
att. Morten Alfred Høirup, Projektleder, danishrootsdk@gmail.com

Deadline er den 1. september 2013