DPA

For komponister og tekstforfattere

Plads til musikken

21. august 2019
176 projekter fik støtte i legatrunden i juni. De faglige legater og arbejdsboliger, DPA varetager, er målrettet sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt og kan søges som medlem af Koda.

De faglige legater og arbejdsboliger, DPA varetager, muliggør en målrettet støtte til sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt. Puljerne kan søges af alle medlemmer af Koda, og er en del af Kodas kulturelle midler.

Der var i denne runde 293 ansøgninger og der blev søgt om støtte for 3.517.747 kr. til alt fra musikproduktion og promotion til rejser, eksport og udvikling af kompetencer fx via undervisning. Legatudvalget tildelte 16 tracks og toplinerslegater, 86 PR og promotionlegater, 53 arbejdsrejser og 21 uddannelsesstøtte – med i alt 1.296.150 kr.

Mød nogle af denne rundes legatmodtagere her:

Snorre Kirk / Promotion og PR + rejselegat
"Det er et stort privilegium at modtage støtte fra DPA og Kodas Kulturelle Midler, og når man som i mit tilfælde arbejder med et trans-atlantisk projekt, der stiller særdeles store krav til både logistik og økonomi, ville det slet ikke kunne gennemføres uden denne generøse støtte og opbakning. Med DPA i ryggen er der plads til at tænke større og til at lade musikken være i centrum - tusind tak!" fortæller Snorre Kirk, der modtog både et legat til Promotion og PR samt et rejselegat.

Soluna Samay / Promotion og PR
"Jeg blev medlem af DPA i en tid, hvor jeg efter flere års samarbejde med forskellige labels, pludselig stod på egne ben, hvilket var noget af en udfordring. Støtten fra DPA via Kodas kulturelle midler var altafgørende ift. at holde mig igang. Den gav mig frihed til at udforske nye musikalske retninger og gennem DPAs writing camps og ture til bla. Berlin og L.A. fik jeg et fantastisk nyt netværk i både Danmark og udlandet, hvilket har ført til spændende nye samarbejder og ikke mindst ny musik. 

Idag udgiver jeg på mit eget label og takket være seneste støtte fra 'promotion og PR puljen', har jeg resourcer til at hyre dygtige samarbejdspartnere ind til at løfte den del af arbejdet, som jeg ikke selv har de bedste kompetencer til at udføre. 
Uden DPA's støtte var jeg nok gået lidt i stå, så jeg er meget taknemmelig for opbakningen gennem årene, som har ført mig til hvor jeg er nu", siger Soluna Samay, der modtog et legat til promotion og PR ved sidste legatrunde. 


Hvad er kulturelle midler?
DPA er i samarbejde med Koda med til at muliggøre skabelsen af ny musik og tekst. Men i sidste ende er det sangskriverne selv. For de kulturelle midler, som DPA administrerer, kommer nemlig fra 10 procent af Kodas indtægter - dvs. fra sangskrivere, komponister, producere, musikforlag og tekstforfattere.

Modtagere af legater tildelt af DPA juni 2019 kan findes her.

En faglig bedømmelse
Alle ansøgninger til puljerne Tracks og topliners, PR og promotion, Rejse og Uddannelse bliver behandlet af et legatudvalg, der består af fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere), der hver især er en del af udvalget et år - hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der løbende sker en udskiftning i udvalget. Legatudvalget vurderer de indkomne ansøgninger og giver tilsagn eller afslag ud fra en faglig vurdering på møder, hvor en observatør fra bestyrelsen også deltager og sørger for, at der deles legater ud i overensstemmelse med retningslinjerne for de legater DPA varetager.

Legatudvalget (juni 2019):
Engelina Larsen
MC Hansen
Boe Larsen
Asle Bjørn

Medlemmer af legatudvalget kan ikke selv søge projekt-, rejse- eller kursuslegater, mens de sidder i legatudvalget. Læs mere om legatudvalgets arbejde her.

Sådan søger du legater til din musik
DPA støtter ved hjælp af Koda Kultur skabelsen af ny musik inden for det populære og kommercielle felt. Alle legater kan søges som medlem af Koda. Du kan danne dig et overblik over hvilke puljer, det er muligt for dig at søge via Koda Kulturs hjemmeside her og hvilke af puljerne, DPA varetager og som er målrettet skabere inden for det populære og kommercielle felt her.

Der er ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl. 15.00) – ansøgningsformularerne er åbne en måned op til ansøgningsfristen. 

Næste ansøgningsfrist er den 1. september.