DPA

For komponister og tekstforfattere

Nye rammer for akutpulje

22. april 2020
I lyset af coronakrisen udvides rammerne for akut eksportpuljen midlertidigt, så eksport - forstået som rejseaktivitet - ikke er et krav.

Eksport af musik er svært i disse tider, hvor sangskrivere og producere ikke kan mødes ude i verden og samarbejde. DPA kan dog se, at mange danske sangskrivere og producere begynder at arbejde med deres internationale samarbejdspartnere via online sessions og finder andre løsninger for fortsat at skabe musik. Den positive udvikling vil DPA og Koda Kultur gerne understøtte. Derfor har DPA’s bestyrelse valgt midlertidigt at ændre kriterierne for Akut eksportpuljen under Koda Kultur.

Formålet med Akut eksportpuljen er at støtte eksport af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt. Puljen har til hensigt at dække særlige akutte behov, som sangskrivere har, når deres virksomhed og samarbejder overskrider landegrænser. I lyset af at der p.t. er ingen danske sangskrivere, der kan rejse ud i verden for at arbejde, bliver rammerne for denne pulje nu udvidet.

I forbindelse med coronakrisen kan puljen derfor også søges til nye markedsorienterede projekter, co-writes og sessions som er opstået med kort varsel, hvis aktualitet kræver hurtig udførelse. Eksport, forstået som rejseaktivitet, er således ikke et krav til disse projekter. Der er fortsat et krav om, at projektet skal have et kommercielt sigte og ramme et marked. Man kan således søge til:

  • Nye former for markedsorienterede projekter - hvis aktualitet kræver hurtig udførelse.
  • Projekter som har et eksportorienteret fokus - hvis aktualitet kræver hurtig udførelse. Projekterne behøver ikke at foregå i udlandet, men skal have et udlandsfokus fx ved at involvere samarbejdspartnere, der kan fremme eksport af musikken.

Ændringen gælder indtil videre frem til 1. juni. Læs mere her: https://kultur.kampagne.koda.dk/legatoversigt/akut-eksport/

Puljen kan søges af alle Koda-medlemmer.