DPA

For komponister og tekstforfattere

Nye ansøgningsmuligheder

28. januar 2019
Indgangen af 2019 har hos DPA medført en ændring i Kodas overordnede legatpuljestruktur. Meget er som det plejer, men du skal nu søge med dit NemID via Kodas nye onlinelegat site. Læs mere om ændringerne og den nye ansøgningsprocedure her.

Indgangen af 2019 har hos DPA medført en ændring i Koda’s overordnede legatpuljestruktur, men meget er stadig, som du kender det. Puljerne bevæger sig nu i to spor: Et markedsorienteret og et eksportorienteret og du skal søge via Kodas nye onlinelegat site ved brug af dit  NemID.

Indenfor det markedsorienterede spor har puljerne fået navnene: Tracks & toplines, PR & promotion og Netværk & Uddannelse. De er alle rettet mod selve skabelsen og udbredelsen af den kommercielle musik.
Det du tidligere kendte som projektlegatet har nu fået opdelingen: Track & toplines / PR & promotion. Det du tidligere kendte som kursuslegatet har ændret navn til Uddannelse & netværk. Her har du mulighed for at blive støttet med et større legat. Så der vil derfor også kunne søges støtte til længerevarende uddannelser som f.eks. den kommercielle sangskriveriskole.

I det eksportorienterede spor er puljerne rettet mod den kommercielle musik ude i verden.
Her befinder mange af de puljer, du allerede kender sig: DPA’s rejselegat, akut eksportlegatet samt arbejdsophold i London og L.A.
Rejselegatet er som du kender det stadig møntet på din skabelse af den kommercielle musik i udlandet – både din skriveproces men også din skabelse af et bredere netværk, sessions, tour og afsætning til anden part.

Ønsker du at søge DPA’s faglige pulje med større projekter og kommercielle eksporttiltag, som gavner dansk tekst og musik, foregår dette også som det plejer via DPA’s bestyrelse.

Læs mere om alle puljerne her

Har du spørgsmål til Koda's legatpuljestruktur er du mere end velkommen til at ringe til os på tlf: 3312 0085 eller sende en mail til sekretariatsmedarbejder Mai-Britt på mai-britt@dpa.org