DPA

For komponister og tekstforfattere

Næsten 2 mio til ny musik

19. april 2017
1.948.255 kr. blev delt ud til skabelsen af ny dansk musik og tekst ved årets første legatuddeling i DPA. Uddelingen af DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegater er muliggjort af Kodas kulturelle midler.
Caspian. Foto credit: Andreas Pless

Foto: Andreas Pless

Den 1. marts kl. 12.00 var der 276 ansøgninger klar til behandling af DPA’s legatudvalg. Danske sangskrivere havde søgt om støtte til musikproduktion, promotion, skrivesessions i udlandet, opgradering af faglige kompetencer og meget mere. 132 projekter, rejser og kurser blev støttet – mød her tre af denne rundes legatmodtagere:

Caspian Christiansen / Mix og Masterering af LY debut EP 
"Vi, i LY, er super taknemmelige for at modtage legatet, hvilket muliggør at vi får det mix og den masterering vi allerhelst ville have på vores debut EP. For os er legatet både et kærkomment økonomisk boost, men også et anerkendende tegn på at vi er på rette vej, og det er noget der virkelig er med til at inspirere og drive os videre fremad i musikkens tjeneste." (Caspian Christiansen)

Greta Schenk / IDA RED debut EP og Livesession 
"Mit band Ida Red var så heldig af modtage støtte til færdiggørelsen af vores Debut EP samt optagelse af en livesession. Målet med bandet IDA RED er at skabe bredspektret pop, hvor der er plads til både dybde og kombinationen af kommerciel lyd og indie-elementer. Vores fokus ligger på samspillet mellem vores fire stærke vokaler, vores individuelle evner til at skrive sange samt et stærkt visuel udtryk. Med denne støtte til vores første udgivelse har vi muligheden for at kunne finansiere og realisere projektet og arbejde med vores musik professionelt. Samtidig er legatet også en kæmpe motivation, og vi føler os meget priviligeret for denne opbakning og er glade for at DPA’s legatudvalg tror på vores projekt." (Greta Schenk)

Silas Bjerregaard / Indspilning og produktion af Turboweekend’s 5. album 
"At skabe kvalitet kræver både tid og penge. Støtten fra DPA giver os en fantastisk økonomisk sikkerhed tidligt i processen med vores kommende album. Det betyder f.eks. at vi allerede nu kan booke det studie vi skal indspille i, og den person der skal mixe albummet, hvilket igen giver mere ro til det grundlæggende, nemlig sangskrivningen." (Silas Bjerregaard)

Hvad er kulturelle midler?
DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af sangskriverne selv. De kulturelle midler som DPA deler ud fx via legater kommer nemlig fra 10 procent af Kodas indtægter - dvs. fra sangskrivere, komponister, producere, musikforlag og tekstforfattere.

Modtagere af DPA's legater marts-april 2017

En faglig bedømmelse 
Alle ansøgninger om projekt – og rejselegater via DPA bliver behandlet af et legatudvalg, der består af fire fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere), der hver især er en del af udvalget et år - hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der sker en løbende udskiftning i udvalget. Legatudvalget vurderer de indkomne ansøgninger og giver tilsagn eller afslag ud fra en faglig vurdering på møder, hvor en observatør fra bestyrelsen også deltager og sørger for, at der deles legater ud i overensstemmelse med retningslinjerne for DPA's projekt-, -rejse og kursuslegater. 

Legatudvalget (april 2017) består af:

  • Pernille Rosendahl
  • Andrea Lonardo
  • Pernille Sørensen
  • Rune Braager

Medlemmer af legatudvalget kan ikke selv søge projekt-, rejse- eller kursuslegater, mens de sidder i legatudvalget. Læs mere om legatudvalgets arbejde her.

Sådan søger du legater til din musik 
Gennem DPA kan man søge legater til indspilning, udgivelse, markedsføring, rejser, kurser m.m. i forbindelse med sit virke som sangskriver/komponist/producer/tekstforfatter. DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegatpuljer har ansøgningsfrist fire gange årligt - se ansøgningsfristerne her.

Der kan også søges legater til eksport ved akut opståede muligheder via DPA’s akut eksportpulje og om ophold i L.A. eller London, hvis man skal over og arbejde i de byer. Læs mere om DPA’s forskellige puljer her

Støtte til projekter i dansk musikliv 
Organisationer og enkeltpersoner, der gerne vil søge om støtte til et projekt, der gavner dansk tekst og musik kan sende en ansøgning til DPA's bestyrelse – det kan fx være støtte til musikpriser, writing camps, musikfestivaler m.m. Ansøg her: http://dpa.org/soeg-stoette-til-projekter-i-dansk-musikliv

DPA’s puljer støtter skabelsen af ny musik inden for det populære og kommercielle felt og kan søges som medlem af Koda. DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af Kodas kulturelle midler.