DPA

For komponister og tekstforfattere

Musikfestival for børn

5. august 2013
Odsherred får til september sin helt egen musikfestival for børn. DPA’s børnemusikudvalg er en af initiativtagerne til den nye børnemusikfestival, som DPA støtter. I Odsherred Kommune satser man på de æstetiske fag som musik for at løfte uddannelsesniveauet.

Fra den 2. til den 7. september får skoler, biblioteker, vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger i Odsherred Kommune mulighed for at få besøg af professionelle orkestre og solister, der spiller ny original musik i mange forskellige genrer og som alle inddrager børnene aktivt med bl.a. rim, remser, sanglege og fortællinger.

”Det er ekstremt vigtigt på både den ene og den anden side af "scenekanten" at der også præsenteres ny musik live - komponeret og skrevet til det publikum som er børnemusikfestivalens kerne, børnene og deres familier. Festivalen er nemlig en væsentlig kanal til levende præsentation af dansk børnemusik i flere farver end det dagligt er muligt for danske børn og familier at opleve. Og for komponisterne og sangskriverne er det uvurderligt og essentielt at præsentere og afprøve sange - og få den respons som er nødvendig i udviklingen af nye toner og kompositioner. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med musikskolen, bibliotekerne og kommunen i Odsherred og synes at vi sammen har sat et godt skib i søen. Det bør kunne sejle langt.”, fortæller Jan Irhøj, fra DPA’s børnemusikudvalg, der er en af initiativtagerne til festivalen.

I Odsherred Kommune arbejder man strategisk med musiktilbud for at nå ud i hele kommunen og løfte uddannelsesniveauet gennem kreativ læring

”Odsherred er en stor landkommune, hvor der kan være langt til Musikskolen, og hvor det kan være svært at få fat i musiklærere og musikpædagoger. Med børnemusikfestivalen får vi musikken ud på skolerne, på bibliotekerne og i institutionerne, og det er vores håb at vi her starter en tradition, som vokser sig stor og til en fast bestanddel af skolernes og institutionernes årsskema. Vi arbejder i øjeblikket målrettet med en offensiv kulturpolitik i forhold til børn og unge. Der har været en alarmerende dårlig uddannelsesstatistik i Odsherred, og vi tror, at musik og andre æstetiske kunstformer giver både børnene og de voksne inspiration og refleksion i hverdagen. En af de skoler, der har haft svært ved at tiltrække nok musiklærere, har valgt at bruge børnemusikfestivalens musikere til musikundervisning og workshops ved siden af koncerterne. Det synes jeg er en rigtig god løsning. Vi er også rigtig glade for, at vi kan sende vores pædagoger og lærere på workshop med Janne Aagaard, så de kan blive inspirerede til at bruge de fantastiske Zebra Zeze sange. Det er ABC på et meget højt niveau.” siger kultur- og projektkonsulent Anne Marie Donslund i Odsherred Kommune

Børnemusikfestivalen i Odsherred er støttet af
Odsherreds Kommunes Kulturudvalg, Børne- og Skoleudvalget og Odsherreds Biblioteker, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, DJBFA og DPA.

Se hele programmet for festivalen på: www.roknrol.dk