DPA

For komponister og tekstforfattere

Musik er kreativt erhverv

21. maj 2019
"2019 har allerede nu, 5 måneder gammelt, været et vigtigt politisk år for DPA" - DPA's formand Niels Mosumgaard gør midtvejsstatus på 2019 her op til folketingsvalget.

2019 har allerede nu, 5 måneder gammelt, været et vigtigt politisk år for DPA. Den 15. april blev direktivet om ophavsret endeligt vedtaget i Bruxelles. I over to år har vi sammen med en række af vores samarbejdspartnere arbejdet for den bedst mulige lovgivning, der blandt andet kunne sikre en betaling til os, der laver musik. Nu begynder der så en toårig implementeringsproces i Danmark, og her skal vi også være vågne og følge, hvordan direktivet bliver fortolket til dansk lovgivning, så helt slut er det ikke.

Den 1. maj blev en anden vigtig dag, da Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet præsenterede deres vækstplan for kreative erhverv. Også her har DPA sammen med bl.a. Musikforlæggerne været med i en lang proces for at få musikken med som et kreativt erhverv på linje med mode, design og film. Og det lykkedes! Nu skal vi sammen med ministerierne se på, hvordan vi kan give musikken de samme muligheder, som dem en designer har, når hun eller han skal til N.Y. og sælge et nyt design.

De bedste rammer for musik til markedet
To vigtige mål er således allerede nået i en tid med valgplakater over alt. DPA er en interesseforening, der varetager sangskriveres, komponisters, tekstforfatteres og produceres interesser og vi har derfor aldrig været partipolitiske. Vi samarbejder med dem, der vil skabe de bedste rammer for sammenhængen mellem musikken og markedet, som også var emnet, da vi holdt Songwriting Summit for første gang sammen med Musikmetropolen og Roskilde Musikby i april. Det var en god dag med viden fra Norge, Sverige og ikke mindst flere af DPA’s medlemmer, der deltog.

Jeg holdt op som formand for Koda ved konstitueringen den 20. maj efter seks år og er nu menigt medlem af Kodas bestyrelse. Vi indførte den seksårige formandsperiode, da vi vedtog de nye vedtægter i Koda. Og det er en sund og god måde at sørge for, at en enkelt ikke sidder for længe. Til gengæld blev jeg valgt for en ny treårig periode i DPA ved generalforsamlingen i april og glæder mig meget til at fortsætte arbejdet her som formand.

Hvis du er på Folkemødet, så håber jeg vi ses her.

Niels Mosumgaard, formand for DPA