DPA

For komponister og tekstforfattere

Mellem to stole ...

26. august 2019
Bedre rammer for erhvervsudvikling og eksport kræver samarbejde ... det var pointen fra DPA på årets Kulturmøde på Mors.
DPA var repræsenteret ved flere debatter på det netop overstået Kulturmødet på Mors. Her sammen med bl.a. Stig Kirk Ørskov, Clement Kjersgaard, Le Gammeltoft og Jørgen Ramskov, hvor formand Niels Mosumgaard efterlyste en kulturpolitik, der også kan spille sammen med en erhvervspolitik. En pointe Niels Mosumgaard udfoldede sammen med formand for Musikforlæggerne i Danmark, Ole Dreyer, i en kronik i Altinget i dagene op til Kulturmødet: 
 
"Eliten af producenter falder ofte ned mellem to stole, for man passer ikke ind i Kulturministeriet, da man jo laver forretning, men man passer heller ikke ind i Erhvervsministeriet, da man jo skaber kultur."