DPA

For komponister og tekstforfattere

Kunstnere i hospice

12. oktober 2018
Tidligere formand for DPA Hans Dal fortæller her om projektet 'Kunstnere i Hospice', hvor musik- og tekstskabere kan medvirke til at bringe livet ind i hospice.

I min kones, Marianne Harboe, 6-årige periode som hospicefrivillig på Sankt Lukas Hospice skete det ofte, at jeg afholdt koncerter for patienter og pårørende (Jeg er klassisk guitarist, komponist og sanger).
Det var derfor naturligt, at hun som formand for Foreningen af Frivillige ved Hospice og jeg, tidl. formand for DPA, tog initiativ til en mere systematiseret ordning, der nu er blevet tradition på samtlige hospicer i Danmark. Kunstnere i Hospice består nu af mere end 100 professionelle musikere, skuespillere, fortællere og sangere, der uden vederlag optræder på landets hospicer. Deres transportudgifter dækkes af fonde. Marianne står for tovholderordningen, hvor frivillige tager kontakt til kunstnerne og sørger for hyggelige rammer om kunstnerbesøgene. Kunstnerne opfordres også til selv at tage kontakt til tovholderne, hvis de er på turne og er i nærheden af et hospice.

Tanken bag
Patienterne, deres familier og pårørende er dem, det hele handler om! Hospicetanken er, at livet skal leves til den sidste dag. Samtlige medarbejdere i et hospice bestræber sig på at give omsorg – det være sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt. Kunstnere kan medvirke til at bringe livet ind i hospice, skabe nærvær og samvær om små kulturelle oaser. Med ord, toner, sange og billeder der kan opmuntre, trøste og forløse følelser, tanker og minder.

”Tænk, at du gider rejse til den anden ende af landet, læse op en halv time for én patient – og så tilbage igen…uden at få en øre for det”…siger nogle af mine venner. Ja, det gider jeg godt. Jeg gør ikke dette alene for at være ”godgørende”, for at bringe lidt adspredelse og smil ind i en livssituation, hvor patienternes tanker nok mest er præget af sorg over at skulle forlade dette liv og deres kære. Jeg gør det lige så meget for mig selv. Jeg elsker den ro og fred, der hersker i de forskellige hospicer. Her er varme, respekt og omsorg omkring hver enkelt patient. Frivilligt arbejde går begge veje. Meningsfyldt – forhåbentlig også for dem, der modtager mine ydelser. Dette er ikke lønnet arbejde. Det er livskvalitet – og livskvalitet kan som bekendt ikke gøres op i kroner og øre”.
– Gunvor Bjerre

"Det var en dejlig sommersøndag – himlen var blå, solen skinnede, og terrassedøren stod åben. Vi sad omkring spisebordet. Tre patienter, et par sygeplejersker og en frivillig. Snakken gik, men et øjeblik var der helt stille. Pludselig sagde en patient: ”Hvad har vi dog gjort, at vi skal have det så godt ?” – Patienten sad i kørestol, havde kun et ben og afgik ved døden ugen efter".
- Kirsten Pedersen 

Kunstnerne
Siden 2010 har der været megen positiv omtale i pressen af Kunstnere i Hospice. Kunstnerne har reageret overvældende åbent og imødekommende på vore henvendelser. I 2010 fik landets hospicer det første katalog og nu har så mange nye kunstnere tilmeldt sig, at vi har fået vores egen hjemmeside, hvor man kan finde omtale af og kontakt til hver enkelt. Vi takker derfor over 100 kunstnere over en bred vifte af genrer for deres tilsagn om igen at donere besøg på landets hospicer og palliative afdelinger. Drømmen var at skabe en tradition, hvor kunstnere kunne tilbyde deres tid og talent for alvorligt syge og døende, og det lykkedes ved fondes og frivilliges hjælp. Vi ønsker, at alle implicerede får mange gode oplevelser.

Såfremt man ønsker kontakt vedrørende kunstnere kan Hans Dal kontaktes på telefonnummer 40 41 42 85. mail: info@harboedal.dk

Du kan læse mere om Kunstnere i Hospice på hjemmesiden www.kunstnereihospice.dk