DPA

For komponister og tekstforfattere

Komponisternes tænketank

19. december 2012
Pressemeddelelser
Komponistforeningerne er gået sammen om en ny tænketank med fremtrædende erhvervs- og branchefolk, der skal udfordre musikbranchen med forslag til nytænkning af hele musikerhvervet.

Musikforlæggere, komponister og sangskrivere tager i et utraditionelt samarbejde initiativ til at opfinde og udforske helt nye indtjeningsmuligheder for landets musikliv. Otte fremtrædende erhvervsfolk og personer med indgående kendskab til musikbranchen har sagt ja til en invitation fra komponister og musikforlag om at indgå i en ny tænketank.

”Komponisternes Tænketank” skal udpege, hvordan komponister, sangskrivere og musikere kan skabe nye indtjeningsmuligheder, der er så holdbare og fremtidssikrede, at de kan virke som inspirerende modeller for hele branchen. Tænketanken får frie hænder, og der lægges op til, at der gerne må skabes udfordrende nytænkning.

Det er landets tre komponistforeninger for professionelle komponister og sangskrivere indenfor den klassiske og rytmiske musik - DKF, DPA og DJBFA - der tager initiativ til den nye tænketank i samarbejde med Dansk Musikforlæggerforening DMFF, som er brancheforening for landets musikforlag.

Tænketanken er en konsekvens af, at musiklivet oplever den digitale udvikling som en direkte udfordring for musikbranchen som erhverv.

- Vi bruger utrolig meget tid på at skulle forklare, at ophavsretten er rimelig, og at man skal betale for musikken. Og samtidig er det ganske let at få adgang til musikken ganske gratis via de digitale muligheder på internettet. I frustration ender mange kunstnere med at opleve internettet som ”skurken”. Når undersøgelser samtidig viser, at folk gerne vil betale, hvis det sker på en nem og smertefri måde, så må der være basis for, at der kan findes løsninger, der virker, siger Susi Hyldgaard, der er formand i komponistforeningen DJBFA, på vegne af landets tre komponistforeninger.

Også hos forlæggerne er der store forhåbninger til den nye tænketank:

- Tænketanken må gerne finde frem til forslag og modeller, som kan udfordre branchens egen vanetænkning. Udviklingen kommer ikke til at gå langsommere. Vi er nødt til at finde en måde, så vi nu kan tage de vigtige skridt til at sikre, at musikbranchen ikke ender med kun at eksistere på ”kunstens vilkår” men også i fremtiden kan fungere som et erhverv, siger Ole Dreyer Wogensen, der er formand i Dansk Musikforlæggerforening.

- Tænketankens personer skal udfordre hinanden og sammen skabe nye spændende tanker og ideer. Forhåbentlig vil det inspirere både erhvervsliv, politikere og samfundet til nye måder at tænke den musikalske forretning på, siger Susi Hyldgaard i forbindelse med starten på tænketanken.

Tænketanken starter sit arbejde midt i december og afleverer sine forslag til nye forretningsmodeller i slutningen af marts.

For yderligere oplysninger:

Ole Dreyer, formand Dansk Musikforlæggerforening, telefon 40 17 22 06 eller ole.dreyer@dmff.dk

Susi Hyldgaard, formand DJBFA, telefon 22 62 85 56 eller sh@djbfa.dk