DPA

For komponister og tekstforfattere

Kandidater til DPA’s GF

20. maj 2020
Mød de kandidater der stiller op til DPA’s generalforsamling 2020.

Bemærk at man også kan vælge at stille op på selve dagen, så der kan være flere kandidater at vælge imellem til generalforsamlingen den 9. juni. Kandidaterne er her præsenteret i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

 

Andrea Lonardo Martini
Kære DPA-venner, tak fordi I giver mig muligheden for at præsentere mig selv. Mit navn er Andrea, jeg er oprindeligt uddannet civilingeniør og har en Master i Business Administration fra Copenhagen Business School. Min karriere begyndte inden for management consulting, men efter 3 år opsagde jeg mit job for at dedikere mig fuldt ud til musikken (min store passion siden jeg var barn). Jeg er producer, komponist og DJ indenfor elektronisk musik, hovedsageligt techno. Jeg har også et pladeselskab, der har udgivet hundredvis af singler og EP'er, både fra mig selv og andre kunstnere. Dette har givet mig mulighed for at få en meget dyb viden om musikbranchen.

I DPA har jeg arrangeret netværksarrangementer for medlemmer med fokus på elektronisk musik og har været en del af bestyrelsen i de sidste to år som suppleant. Jeg er medlem af KODAs legatudvalget for vækstpuljen og for MXD (Musik Export Danmark).

At arbejde i en nichegenre hjælper mig med at forstå de udfordringer, som musikere står overfor hver dag. Jeg vil fortsætte med at følge udviklingen i den stadigt skiftende musikindustri for at finde indtægtsstrømme for alle musikere. Lad os maksimere værdien af vores musik!

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Betina Følleslev
Bosat i Odense. Sanger og sangskriver i singer/songwriter duoen Strawberry Blonde, i folk/vise soloprojektet SOLSORT samt børnemusik-trioen Bjørnetjenesten. Har udgivet egen tekst og musik siden 1995. 

Uddannelse: Modedesigner og Cand. Mag. i Designledelse, sidstnævnte en uddannelse der kombinerer og bygger bro mellem kreative fag og processer, kommunikation, forretningsudvikling og erhverv. 

Arbejder deltid som festivalleder og fundraiser på Spoken Word Festival I Odense.

Suppleant i DPA bestyrelsen siden 2013, medlem af DPAs Spil Dansk Udvalg samt Diversitetsudvalg. Desuden siddet med i DPAs legatudvalg og Kodas Båndudvalg, samt været en af tovholderne på Nordisk Sangskriveruge. Tidligere medlem af Odense Musikudvalg 2010-18, samt formand for sangskriverforeningen Songwriters Circle i Odense siden 2012.

Mærkesager og interesser: Kreative processer er også et forretningsområde. I DPA ønsker jeg at arbejde for at fremme netop dette mindset, både hos foreningens mange forskellige medlemmer, i det omgivende samfund og gennem de partnerskaber vi indgår i. At skabe professionelle netværks og relevante tilbud til medlemmerne. 

Diversitet i foreningens arbejde, også i forhold til geografisk bredde i medlemsskaren, samt fokus på, at DPA fortsat skal være en forening med en bred vifte af genrer, alle med fokus på hver deres specifikke “marked”. 

Fun Fact: Har bygget min egen grønlandske havkajak.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)


Caroline Ravn Andersen
Jeg har været enormt glad for at være en del af bestyrelsen de sidste to år som suppleant, hvor jeg sammen med Jørgen står for vores vækstlagsmedlemskab, og i netværksudvalget er med til at bygge bro til virkeligheden uden for foreningen.

Jeg er 24 år, studerer en bachelor i Music Management, og har generelt en hverdag blandt managers, labelfolk og publishers fra diverse selskaber.

Jeg ved ikke, om det at være sangskriver er noget, man kan stoppe med, og selvom jeg de sidste par år har dyrket min sangskrivning mindre, føler jeg mere end nogensinde før, at jeg har noget værdifuldt at byde ind med til diskussionerne om bordet.

Jeg ved godt, at jeg på ingen måde kan byde ind med den samme erfaring som mine med-kandidater. Men jeg kigger på bestyrelsen og oplever, at vi er stærke i vores helhed og pga. den diversitet, vi repræsenterer, og jeg ser en enorm vigtighed i, at vores bestyrelse også repræsenterer kompetencer og viden fra næste generations sangskrivere. Jeg finder det faktisk ret afgørende, hvis DPA også skal eksistere og være relevant om 20-30 år.

Jeg synes, vi har en fantastisk forening, og det vil være mig en ære, at fortsætte arbejdet.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Carsten Lindberg
Hjertevarme. Det er det der gør DPA til sådan en god organisation for musikskabere, samtidig med at DPA formår at være en masse vigtigt for sine medlemmer. Uanset om man er topliner, artist, producer, vise-sangskrivere osv. Det er den empati og rummelighed, jeg som del af DPAs bestyrelse meget gerne vil arbejde på.

Det skal kunne betale sig at lave musik. DPA vil fortsætte med at give den super support og de redskaber der er brug for, at styrke danske sangskrivere, her og i udlandet. 

Jeg har arbejdet som producer og sangskriver i Los Angeles i 23 år, kom hjem til Danmark 2019. Har arbejdet med artister og projekter både i Danmark samt lande som USA, Canada, Japan, Sydkorea. Lavet musik til Apple, Hollywood-film, videogames og TV. I de seneste år har jeg samarbejdet med DPA om at sikre, at der var et hus i LA, hvor DPA’s medlemmer har en base når de er i Los Angeles. Derudover har jeg arbejdet med mange af de nye danske talenter. 

Min alsidige baggrund og internationale erfaring føler jeg kan være en stor fordel, og jeg vil brænde for, at DPA også fremover skal være Danmarks bedste musikorganisation.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Jesper Siberg
Jeg debuterede som musiker og komponist i 1981 med mit første band, Scatterbrain. Siden har jeg især beskæftiget mig musik til film, TV og teaterproduktioner, og samarbejdet med en lang række danske og udenlandske artister og producere som co-writer, sound-designer og tekniker.

I 00'erne blev jeg for alvor interesseret i musikpolitik, og jeg har i snart ti år siddet i bestyrelsen i BFM, Brancheklubben af Film- og Mediekomponister - et netværk under KODA, støttet af DJBFA, DPA, DKF og Forlæggerne.

BFM's agenda er at forbedre forholdene for komponister, som arbejder med musik til film, TV og computerspil, samt at sætte fokus på mediemusik i relevante sammenhænge, f.eks. med events på danske og internationale filmfestivaler.

BFM har også lavet undersøgelser af komponisters arbejdsforhold, og har taget initiativ til et nordisk samarbejde mellem de skandinaviske komponistforeninger, som bl.a. har resulteret i HARPA (Nordic Film Music Award) og Nordic Film Music Days.

Desuden deltog jeg i 2013-14 i BFM's musikpolitiske samarbejde i EU.

Via mit engagement i BFM har jeg et velfunderet kendskab til komponistforeningernes arbejde og politiske interesseområder. Jeg vil meget gerne bidrage med mine erfaringer i DPA's bestyrelse, og dermed styrke båndet mellem DPA og BFM.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Marcus Winther-John
Jeg har levet af musikken siden midt 90´erne. Først som sanger i rockbandet Inside The Whale, siden som sangskriver til et væld af artister i ind- og udland, fra Sanne Salomonsen og Mads Langer til Christopher og Sys Bjerre, fra Melodi Grand Prix til Dizzy Mizz Lizzy. Desuden har jeg været kapelmester for Peter Belli, skrevet bøger, undervist på konservatorier og givet foredrag. Jeg brænder for arbejdet i DPA, hvor jeg bl.a. har stået for writing camps og en række Songwriter Masterclass arrangementer i samarbejde med Koda og DJBFA. Jeg genopstiller til bestyrelsesposten, hvor jeg håber at kunne fortsætte at arbejde for videns- og inspirationsdeling imellem sangskrivere og mulighederne for at kommercialisere sin kunst, på sin egne vilkår og på tværs af genrer og aldersgrupper.

(Stiller op til bestyrelsen)

 

Mattis Jakobsen
Mit navn er Mattis Jakobsen. Jeg er 33 år, ildsjæl, artist og sangskriver. Igennem DPA har jeg mødt nogen af mine allerbedste venner, samarbejdspartnere, og utallige talentfulde sangskrivere og komponister. DPA har gjort en kæmpe forskel for mig og jeg har længe haft lyst til at hjælpe andre med at opnå deres drømme.

Hvis jeg bliver stemt ind som bestyrelsesmedlem vil jeg kæmpe for at vores arbejde og musik får den anerkendelse og betaling det fortjener. Jeg brænder for at vi som DPA medlemmer skal komme hinanden endnu tættere og bruge hinanden på kryds og tværs - Og derved gøre os stærkere udadtil.  Det vigtigt for mig at styrke vækstlaget, med de mange dygtige talenter, som fortjener den bedst mulige start på deres musikkarriere! 

Før jeg begyndte at leve af musik studerede jeg Cand. Merc. Jur på CBS og var bestyrelsesmedlem og kasserer for DSU, Mer Musik og Musikhuset Elværket. Jeg har derfra et solidt indblik i økonomi, jura og hvad det kræver at sidde i bestyrelse.

DPA er en vidunderlig organisation og det ville være mig en ære at få lov til at være med til at udvikle og føre os ind i fremtiden på den stærkest mulige måde.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Nis P. Jørgensen
Musiker, tekstforfatter, komponist der under navnene Nis P., Nispisband og Den Udødelige Duo har 6 lp-plader og 3 cd-albums med egne sange bag sig. Har udover egne udgivelser produceret plader med Bamses Venner, Bjarne Liller, Ib Grønbæk, 40 i feber, m.flere. Som sangskriver for andre bedst kendt som manden bag teksten “I en lille båd der gynger”, samt tekst & musik til “Hvorfor går Louise til bal”. Har udover sit samarbejde med Bamse, blandt flere leveret tekster til Peter Belli, Bjarne Liller, Peter Thorup, Kim Schwartz, Kurt Ravn, Klaus Kjellerup, Østjydsk Musikforsyning. I firserne jævnligt brugt som kapelmester og tekstforfatter på DRtv. Har som musiker og kreativ altmuligmand igennem 40 år haft meget arbejde i fagligpolitiske kredse (medvirken i kurser, workshops, sommerlejre, kongresser o.lign.). Modtog i halvfemserne LO’s kulturpris med “Den Udødelige Duo”. Stiller op til dpa’s bestyrelse af interesse for foreningens arbejde og håber at kunne bruge erfaringerne fra et langt musisk kreativt liv i denne sammenhæng.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Tina Buchholtz
forfatter, komponist og sangskriver. Er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet. Har formidlet musik igennem snart 40 år som sanger, foredragsholder og underviser. Optræder i mange forskellige sammenhænge for henholdsvis voksne, unge og børn. Har udgivet børnebøger, musicals og har egen musikskole, hvor sangskrivning med børn og unge som autorer er en af kerneydelserne.

I DPA’s bestyrelse vil jeg gerne arbejde for især to ting;

At børn og unge lærer om deres og andres ophavsrettigheder og muligheder for afsætning, så de som kommende professionelle aktører i musikbranchen kan navigere og få et musikalsk virke. De er desværre ofte lidt på egen hånd med mindre de har en forlagsaftale. Men der synes nu at være mange andre oplagte platforme og muligheder – men ophavsretten skal stadig beskyttes. Det kræver et enormt oplysningsarbejde.

At musikbranchens forskellige interessenter arbejder endnu mere sammen med også andre kulturaktører, således at kunst og kulturbranchen står stærk og samlet. Den sidste tid med Corona har for mig gjort det tydeligt, at der er et sådant behov. At Dansk Kultur får et fælles organ med et stærkt talerør til politikere og beslutningstagere. Dansk Erhverv har det. Dansk Industri har det. Og så er det lettere at blive hørt.

(Stiller op til bestyrelsen og ellers som suppleant)

 

Tobias Stigaard Stenkjær
Mit navn er Tobias Stigaard Stenkjær. Jeg er sangskriver, tekstforfatter og producer.

Gennem de sidste to valgperioder har jeg repræsenteret DPA i en række udvalg, bl.a. som observatør i vores legatudvalg, forlæggerpuljen, båndmidlerne, Kodas arbejdsgruppe for kommissorium for legatpuljer m.fl.

Jeg repræsenterer DPA i Statens Kunstfonds repræsentantskab, MXD-puljen, Kodas indspilningspulje og i ECSA, vores europæiske sammenslutning, sammen med formanden.

Særligt EU-arbejdet står mit hjerte nær, fordi vi her kan løfte to af mine personlige mærkesager: bedre arbejdsmarkedsvilkår og fair fordeling af streamingindtægt. I tæt dialog med vores engelske og tyske søsterorganisationer kæmper vi for en fair fordeling mellem masterrettigheder og Koda-indtægter på streaming. Og vi arbejder for bedre arbejdsmarkedsvilkår for alle os, der skaber musikken. Med en kandidatgrad i engelsk og retorik repræsenterer jeg DPA fagligt, sagligt og sprogligt i EU.

Allerede inden Corona bragte jeg de issues op i Bruxelles. Og coronakrisen demonstrerer tydeligt, at vi har brug for en ny model! En ny model for vores grundlæggende arbejdsmarkedsvilkår og en ny model for streaming! Kampe, der skal tages nationalt og i EU.

DPA er en stærk, klar stemme nationalt og internationalt. Jeg beder om jeres fortsatte tillid til at være en del af vores stemme. Tak.

(Stiller op til bestyrelsen)