DPA

For komponister og tekstforfattere

Ikke bare penge, men ...

23. juni 2017
... kloge penge. Det er afgørende for iværksætteri og ikke om man har slips eller sneakers på. DPA var medarrangør af flere debatter på årets Folkemøde, hvor musik som erhverv var i fokus.
DPA inviterede sammen med Musikforlæggerne og Dansk Live til debat på Folkemødet i samarbejde med Stage of Art. Det blev en debat, der pegede fremad mod et arbejdsmarked, der måske kommer til at lære af den måde kreative erhverv organiserer sig.


Debattens moderator Andreas Linnet Jensen fra Seismonaut indledte med at spørge publikum om, hvor mange kulturprodukter de havde på sig, og her kunne alle løfte en mobil eller ipad. For musik og film er ikke længere ejet, men noget vi lejer adgang til. Derfor er musikbranchen en branche andre kigger på, da den er fortrop, når det kommer til streaming, fortalte musikforlægger Søren Winding.

I panelet var også en lokal bornholmer, der har gjort meget for øens kulturtilbud. Daniel Mühlendorph er medstifter af musikfestivalen Wonderfestiwall. Festivalen begyndte som en ide blandt Daniel og hans venner og har nu en omsætning på flere millioner kroner.

”For mig hænger frivillig og nonprofit fuldkommen sammen med penge på bundlinjen”, fortalte Daniel der, sammen med teamet bag festivalen arbejder på at skabe forretning hele året rundt og arrangerer en række andre events på øen.

Forbrugere vil have adgang - ikke ejerskab
At kunne arbejde med flere bolde i luften og i teams blev fremhævet som vejen frem af den tredje ekspert i panelet Edmonia Baker, der arbejder på Institut for Fremtidsforskning.

”Du kan have opfundet den smarteste dims, men hvis du ikke kan bringe den i spil i dit netværk, så bliver det op ad bakke for det nye opstår ved mødet med andre. Lige nu bliver brancher nedbrudt og produkter gentænkes. Forbrugerne vil hellere have service og adgang end ejerskab som vi fx ser ved leasing af biler. Det kræver, at mange kompetencer arbejder sammen for at tilbyde den service, og derfor er netværk og teams afgørende”, forklarede Edmonia.

Du skal skabe dit eget job
Hun understregede også, at iværksætteri er langt mere end det, vi ser i tv-programmer som ’løvens hule’. Det gængse iværksætterbegreb kan meget hurtigt handle om tech, men der er brug for flere forskellige rollemodeller, der viser at der er flere måder at skabe vækst i samfundet. Og i sidste ende kommer vi formodentlig alle sammen til at skabe vores eget job i fremtiden.

I panelet var også Louise Riisgaard, markedschef i Dansk Erhverv, der meget gerne så, at kreative iværksættere og investorer talte mere sammen. Og navnlig fik afklaret forventninger til hinanden, så der ikke opstod misforståelser.

Her kunne business investor Peder Nedergaard supplere med mange års erfaringer:
”Viden er afgørende. En ting er selve pengene, men det afgørende er den viden, jeg kan bidrage med, så det bliver til ’kloge penge’. Jeg investerer i teams, i mennesker og sammen skal vi i et samarbejde spille hinanden gode.”  

Skidt pyt med slips - hvad kan du bidrage med?
Afslutningsvis opfordrede Edmonia Baker til, at man dropper de skarpe skillelinjer mellem folk i sneakers og folk i slips og i stedet ser på, hvad man kan bidrage med.

DPA’s formand Niels Mosumgaard lyttede med under hele debatten, og han ser meget positivt på de pointer, panelet kom med:

”Det lader til, at vi i musikbranchen er på forkant, da det er en branche hvor man er vant til at sælge sig selv og sine produkter, samarbejde i forskellige teams og netop ’opfinde’ sine jobs’, kommenterede Niels Mosumgaard.

Læs mere