DPA

For komponister og tekstforfattere

Generalforsamling rykkes

25. marts 2020
Årets generalforsamling i DPA er rykket til 7. juni kl. 13 pga. corona.

På grund af anbefalingerne fra regeringen om at undgå at samle større grupper af mennesker i den kommende tid, har vi i DPA valgt at udskyde vores generalforsamling, der skulle have fundet sted den 2. april.

Generalforsamlingen vil i stedet blive afholdt søndag den 7. juni kl. 13.00 på Lautrupsgade 9 i Nordhavn.
Det vil komme en ny indkaldelse ud fire uger inden denne dato.

Vi beklager at måtte rykke datoen, men håber på jeres forståelse set i lyset af de ekstraordinære tider, vi befinder os i.