DPA

For komponister og tekstforfattere

Et sted at mødes som fag

13. maj 2019
Tak for en rigtig god generalforsamling til DPA's medlemmer. Mød den nye bestyrelse og suppleanter her.

DPA’s generalforsamling søndag den 28. april blev indledt med et minuts stilhed for de medlemmer, DPA har mistet siden sidste generalforsamling i 2018:

Benny Andersen og Søren Hyldgaard

Derefter lyttede forsamlingen til Niels Mosumgaards formandsberetning: 

” [..] Foreningen vokser stadig og vi er nu omkring 1.100 sangskrivere, komponister, tekstforfatter og producere. Og vi har derudover omkring 100 vækstlagsmedlemmer. Vi er vigtige for hinanden og vi bliver flere, fordi det er afgørende at have et sted at mødes og et sted at udvikle os fra som erhverv, som fag [..].”

Niels Mosumgaard takkede også på vegne af bestyrelsen Kristina Holgersen for hendes store indsats for foreningen, da Kristina efter 12 år i DPA’s bestyrelse har valgt at takke af.

Efter beretningen gennemgik kasserer Mathias Madsen Munch foreningens regnskab og budget.

Valg til bestyrelsen 
I år var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Niels Mosumgaard og Jørgen Thorup og derudover stillede Caroline Ravn Andersen op til bestyrelsen. Niels Mosumgaard og Jørgen Thorup blev genvalgt.

Valg til suppleantposterne
Til suppleantposterne opstillede Betina Følleslev, Caroline Ravn Andersen, Andrea Lonardo og Rasmus Hedeboe, der alle fire blev valgt.

DPA's bestyrelse består nu af
Niels Mosumgaard (Formand)
Jørgen Thorup (Næstformand)
Tobias Stenkjær
Steen Svanholm
Sara Indrio
Marcus Winther-John
Mathias Madsen Munch
Linette Damsted

Suppleanter:
Betina Følleslev
Caroline Ravn Andersen
Andrea Lonardo
Rasmus Hedeboe

Kontakt bestyrelsen
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, hvis du har spørgsmål om DPA's arbejde. Der er valg til DPA's bestyrelse på generalforsamlingen hvert år. Medlemmerne er valgt for tre år ad gangen. Derudover vælges fire suppleanter. Alle medlemmer af DPA kan stille op til valg, og man stiller op direkte på DPA's generalforsamling i april. Læs mere her: https://dpa.org/bestyrelsen

Vis billedgalleri
Skjul billedgalleri