DPA

For komponister og tekstforfattere

Et skarpt fokus

29. november 2018
Ud fra en bred repræsentation af kompetencer arbejder bestyrelsen politisk for at skabe de bedste rammer for, at musik også forstås som kommercielle produkter, som der skal betales for. Men hvordan gør de egentlig det, og hvor gør de det henne? Det kan du læse mere om her.

I DPA’s bestyrelse er alle arbejdende komponister, sangskrivere, producere og tekstforfattere, der kender til udfordringerne ved at skulle skabe sine værker og ofte drive en enkeltmandsforretning samtidig.

Populærmusik er også kvalitetsmusik
Ud over at administrere en andel af Kodas kulturelle midler, sidder bestyrelsesmedlemmerne i en række udvalg, projekter og initiativer. Her er de med til at påvirke og sætte dagsorden for dansk musik- og musikskabere, hvor fokus de sidste år har været at påvirke holdningen til, at populær og kommerciel musik per definition er af ringere kvalitet. Vi tror på den skabende del af den kommercielle musik som et primært erhverv med et stadigt uudfoldet økonomisk potentiale - et potentiale vi har set udfolde sig de senere år med danske sangskrivere, der leverer sange til den globale scene. Blandt dem er mange af vores medlemmer. For at understøtte dette yderligere, har et af DPA’s hovedprojekter de senere år været at være med til at etablere af en kommerciel sangskriverskole, som har fokus på at give de studerende en tæt tilknytning til markedet.

Bestyrelsens sammensætning og poster
Det er tydeligt og meget positivt, at DPA’s bestyrelse de senere år har opnået en større interesse-, kompetence-, genre-, køns- og aldersdiversitet, hvilket løfter arbejdet i mange sammenhænge. Som nævnt, repræsenterer bestyrelsen DPA og den kommercielle musik i forskellige sammenhæng. DPA’s bestyrelsesmedlemmer er blandt andet aktive i Kodas bestyrelse, hvor DPA’s formand Niels Mosumgaard de seneste snart seks år også har fungeret som formand. Niels er ydermere formand for APCOE, den europæiske populære sangskriverforening og medlem af bestyrelsen i ROSA, der blandt andet har været medstifter af en række betydningsfulde initiativer som for eksempel SPOT festivalen og musikmagasinet GAFFA. Niels repræsenterer også DPA i bestyrelsen i CopyDan Tekst og Node. Sammen med næstformand Jørgen Thorup er Niels Mosumgaard desuden med i NPU, der er en sammenslutning af de nordiske populærsangskriverforeninger samt i den globale arbejdsgruppe for industristandarder, som standardiserer udvekslingen af metadata mellem for eksempel Koda og de andre forvaltningsselskaber.

Derudover er DPA repræsenteret i SPOT’s bestyrelse og i advisoryboard for Kulturmødet på Mors. Jørgen Thorup er formand for Spil Dansk og Dansk Kunstnerråd, Andrea Lonardo er direktør i Relevance festival og Sara Indrio i DAF’s bestyrelse samt i et partnerskabssamarbejde mellem blandt andre Roskilde Kommune og Underholdningsorkestret.

Læs mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer og interessefelter her

Koda og de senere års omstillinger
Bestyrelsen har i disse år også haft særligt fokus på de omstillinger, der er sket i Kodaregi. Herunder gennemgribende ændringer af støttestrukturer og foreningernes rolle i Koda. Foreningernes faglige profiler er helt afgørende for repræsentationen af de forskellige dele af Kodas medlemskreds, og selvom det har betydet forandringer i forhold til det, vi har kendt i så mange år, så ser vi samtidig en stigning i medlemstallet, og mærker, at mange ønsker at være med i det faglige fællesskab, DPA står for.

 

----

ECSA eller European composer and songwriter aliance, arbejder for at beskytte og fremhæve komponisternes rettigheder på internationalt niveau samt at de sociale og økonomiske betingelser er gunstige for musikskaberne.

ROSA står for Dansk Rock Samråd og er en paraplyorganisation som blandt andet har været medstiftere af en række betydningsfulde initiativer for musikbranchen, så som SPOT festivalen, Levende Musik i Skolen og musikmagasinet Gaffa.  I ROSA bestyrelse sidder en række branchefolk, herunder repræsentanter fra organisationerne, der varetager musikskabernes interesser så som DPA.

NPU står for Nordic Popular Music Authors’ Union og er en sammenslutning af komponistforeninger fra Sverige, Norge, Finland og Danmark, som arbejder for at promovere nordiske rettighedshaveres interesser i internationale sammenhænge. Det kan blandt andet være i forbindelse med lovgivning på EU niveau.

APCOE er navnet på den europæiske autorforening under ECSA.

Copydan Tekst & Node er ejet af dem, der skriver og udgiver tekster og noder. Bestyrelsen består af danske udgiverorganisationer, forfatterforeninger, journalistforbund, illustratorer og musikorganisationer. Copydan Tekst & Node tilbyder kopiaftaler, som gør, at uddannelsesinstitutioner og virksomheder lovligt kan anvende kopier af ophavsretligt beskyttet tekst- og nodemateriale i deres arbejde og er godkendt af Kulturministeriet som forvaltningsorganisation.

Foreningen Spil Dansk ejes af Koda, Danske Populær Autorer (DPA), Dansk Musiker Forbund (DMF), Dansk Artist Forbund (DAF) og Musikforlæggerne. Spil Dansk Ugen foregår i tæt samarbejde med DR og byder derudover på mere end 1000 musikarrangementer over hele Danmark.

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område omkring interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.