DPA

For komponister og tekstforfattere

Efterår med ny musik

25. oktober 2017
Ved september-legatuddelingen i DPA fik 166 ansøgere tildelt støtte til deres projekter, arbejdsrejser og kompetenceudvikling. I alt blev der delt legater ud for 1.949.006 kr. så der kan skabes ny musik. Mød nogle af denne rundes legatmodtagere her.
Siamese. Foto: Daniel Buchwald

Foto: Daniel Buchwald

DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegater er målrettet sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt. Puljerne kan søges af alle medlemmer af Koda.
Der var i denne runde 340 ansøgninger, og der blev søgt om støtte for 9.025.988 kr. til alt fra musikproduktion og promotion til rejser, eksport og udvikling af kompetencer fx via undervisning. Legatudvalget tildelte 130 projekter, 30 arbejdsrejser og 6 kursusansøgninger støtte – med i alt 1.949.006 kr.

Mød to af rundens legatmodtagere her:

Mirza Radonjica (Siamese) / Rejselegat
”Mit legat skal gå til flybilletter og transport i forbindelse med Hokuo Music Week (Nordic Music Week) i Japan. Legatet er en økonomisk håndsrækning til mit netværksarbejde på det japanske marked og hjælper mig med at opretholde mit netværk og connection til det japanske marked, hvor jeg har udgivet 4 albums. At modtage legatet gør det realistisk at satse på udlandet. Ellers ville alle indtægter blive ædt op af udgifterne i forbindelse med rejser og ophold. Med hjælp fra legatudvalget kommer jeg stærkere ud år for år, til jeg forhåbentligt inden for overskuelig fremtid ikke behøver at søge længere.” (Mirza Radonjica)

Sarah Mariegaard (Soleima) / Rejselegat
”Jeg har været så heldig at modtage et rejselegat fra DPA, hvilket gør det muligt for mig at rejse til Los Angeles og arbejde med forskellige producere og sangskrivere. Det betyder lige nu enormt meget for mig at kunne samarbejde med sangskrivere og producere i udlandet (særligt London og Los Angeles), da jeg har etableret mange samarbejder, jeg gerne vil vedligeholde. Et rejselegat fra DPA gør det økonomisk muligt for mig at tage arbejdsture som den til Los Angeles, og samtidig er det en enormt god følelses, at foreninger som DPA tror på ens projekt og vil hjælpe det på vej i den rigtige retning. Jo mere jeg rejser i udlandet, jo mere opmærksom bliver jeg på, hvor heldige vi er med vores støttemuligheder her i landet. Det er en kæmpe gave, at der er mulighed for den slags hjælp, når man er i gang med at opstarte et projekt i udlandet.” (Sarah Mariegaard)

Næste ansøgningsfrist til DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegater er den 15. november kl. 12.00 
(NB! Ansøgningsfristen den 15. november er den, der oprindeligt plejede at ligge den 1. december - der vil altså ikke også være en ansøgningsrunde den 1. december)

Søg legat her 

Hvad er kulturelle midler?
DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af sangskriverne selv. De kulturelle midler som DPA deler ud fx via legater kommer nemlig fra 10 procent af Kodas indtægter - dvs. fra sangskrivere, komponister, producere, musikforlag og tekstforfattere.

Modtagere af DPA's legater september 2017

En faglig bedømmelse 
Alle ansøgninger om projekt-, rejse- og kursuslegater via DPA bliver behandlet af et legatudvalg, der består af fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere), der hver især er en del af udvalget et år - hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der løbende sker en udskiftning i udvalget. Legatudvalget vurderer de indkomne ansøgninger og giver tilsagn eller afslag ud fra en faglig vurdering på møder, hvor en observatør fra bestyrelsen også deltager og sørger for, at der deles legater ud i overensstemmelse med retningslinjerne for DPA's projekt-, -rejse og kursuslegater. 

Legatudvalget (september 2017):

  • Rune Braager
  • Clara Sofie Fabricius
  • Marie Fjeldsted
  • Lasse Lunderskov (suppleant i denne runde for Pernille Sørensen)

Medlemmer af legatudvalget kan ikke selv søge projekt-, rejse- eller kursuslegater, mens de sidder i legatudvalget. Læs mere om legatudvalgets arbejde her.

Sådan søger du legater til din musik 
Gennem DPA kan man søge legater til indspilning, udgivelse, markedsføring, rejser, kurser m.m. i forbindelse med sit virke som sangskriver/komponist/producer/tekstforfatter. DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegatpuljer har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl. 12.00) – ansøgningsformularerne er åbne en måned op til ansøgningsfristen. Søg et legat her.

Der kan også søges legater til eksport ved akut opståede muligheder via DPA’s akut eksportpulje og om ophold i L.A. eller London, hvis man skal over og arbejde i de byer. Læs mere om DPA’s forskellige puljer her

Støtte til projekter i dansk musikliv 
Organisationer og enkeltpersoner, der gerne vil søge om støtte til et projekt, der gavner dansk tekst og musik kan sende en ansøgning til DPA's bestyrelse – det kan fx være støtte til musikpriser, writing camps, musikfestivaler m.m. Ansøg her.

DPA’s puljer støtter skabelsen af ny musik inden for det populære og kommercielle felt og kan søges som medlem af Koda. DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af Kodas kulturelle midler.