DPA

For komponister og tekstforfattere

DMFF/DPA støttepulje

3. august 2015
Denne pulje er en 1-årig forsøgspulje, hvor du som medlem af enten DPA eller musikforlæggerforeningen DMFF har mulighed for at søge støtte til et samarbejde mellem sangskriver og forlag.
Foto: Kim Vadskær

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2015 kl. 12.00 (der åbnes op for ansøgning den 1. september).

Et samarbejde mellem DPA og DMFF har sine oplagte fordele: DPA's medlemmer har som deres kernekompetence at skrive god dansk tekst og musik - en vare, som musikforlæggerne lever af at sælge. Det kan være i form af sange til artister og bands i ind- og udland, musik til film og tv, reklamejingler, radiospots m.m., og forlæggerne har også tit selv egne artister og projekter, som de udvikler og udgiver.

Omvendt kan sangskriverne nogle gange stå med et åbenlyst talent eller fantastisk projekt på hånden, hvor de blot mangler en forlægger, som kan tage sig af den side af forretningen eller fungere som sparringspartner i udviklingen af et projekt samt stille sit netværk af sangskrivere og kontakter til rådighed.

Via puljen kan der søges støtte til:

1. Forsøg på samarbejde: Sangskriver og forlag har endnu ikke etableret et fast samarbejde, men ønsker at prøve hinanden af for at se, hvilke muligheder der findes for at etablere et vedvarende samarbejde. Der kan fx søges om tilskud til studiotid, sangskrivercamps og lignende.

2. Etableret samarbejde: Via puljen kan der søges til et allerede eksisterende samarbejde mellem en sangskriver/komponist fra DPA og et forlag, der er medlem af DMFF.

3. Støtte til promovering/repræsentation/salg via musikforlægger: Kunne du som sangskriver/komponist tænke dig at blive promoveret på fx en messe, kan du søge om støtte til det, såfremt der foreligger en aftale med et DMFF forlag herom. 


Retningslinjer & ansøgning

Der skal være et link mellem et DPA-medlem og et DMFF-medlem, som sammen skal sende 1 ansøgning med projektet, der søges støtte til.

Projektet må ikke være støttet/søgt støtte hos DPA's eller DMFF's andre legatpuljer.

Ansøgningen skal sendes via formularen og indeholde:

  • Navne, e-mails og CV’er på begge ansøgere
  • Projektbeskrivelse
  • 2-3 Mp3 filer med sangskrivers virke
  • Budget

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2015 kl. 12.00 (der åbnes op for ansøgning den 1. september).

Hvis du har spørgsmål til puljen, er du velkommen til at skrive til bestyrelsesmedlem i DPA Tobias Stenkjær på: tobias@dpa.org eller bestyrelsesmedlem i DMFF Finn Olafsson: fo@olafssongs.dk.

ANSØG DMFF/DPA PULJEN HER.