DPA

For komponister og tekstforfattere

Det gør en forskel ...

9. april 2018
DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegater er målrettet sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt. Støtten er muliggjort af Kodas kulturelle midler - og ved ansøgningsrunden i april fik 197 tildelt legater.
Kinck Music. Photo_Juliana Bernstein_Get Tiny

Der var i denne runde 428 ansøgninger og der blev søgt om støtte for 10.222.266 kr. til alt fra musikproduktion og promotion til rejser, eksport og udvikling af kompetencer fx via undervisning. Legatudvalget tildelte 158 projekter, 33 arbejdsrejser og 6 kursusansøgninger støtte – med i alt 1.782.000 kr.

Her er et par ord fra nogle af denne rundes legatmodtagere:

"Som independent artist gør støtten det muligt for mig at skabe en ramme omkring udgivelsen, der giver musikken den bedste forudsætning for at blive hørt af så mange som muligt. Så støtten gør en kæmpe forskel for mig og min musik." (Stine Kinck)
 
"Kodas kulturelle midler er afgørende for, at vi kan præsentere vores musik for det japanske puplikum og fortsætte de samarbejder som det er lykkedes os at få op at stå i den superspændende, men også lidt svært tilgængelige japanske musikscene. Udover at det rent økonomisk er en afgørende faktor for at vi kan realisere vores projekter i et så fjerntliggende land som Japan, er det selvfølgelig også en anerkendelse af vores kunstneriske virke, som vi med stolthed bærer videre med os i vores arbejde." (Frederik Hauch) 
 
"At modtage legatet og støtte betyder, at jeg endelig bliver anerkendt for at være den jeg er. Jeg føler mig set." (Benjamin Hav)
 
"Legatet giver mig mulighed for at gøre nogle ting udover det sædvanlige og ikke mindst få min musik ud over landets grænser." (Drew)

Hvad er kulturelle midler?

DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af sangskriverne selv. De kulturelle midler som DPA deler ud fx via legater kommer nemlig fra 10 procent af Kodas indtægter - dvs. fra sangskrivere, komponister, producere, musikforlag og tekstforfattere.

Se modtagere af DPA's legater / Kodas kulturelle midler her

En faglig bedømmelse 
Alle ansøgninger om projekt-, rejse- og kursuslegater via DPA bliver behandlet af et legatudvalg, der består af fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere), der hver især er en del af udvalget et år - hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der løbende sker en udskiftning i udvalget. Legatudvalget vurderer de indkomne ansøgninger og giver tilsagn eller afslag ud fra en faglig vurdering på møder, hvor en observatør fra bestyrelsen også deltager og sørger for, at der deles legater ud i overensstemmelse med retningslinjerne for DPA's projekt-, -rejse og kursuslegater. 

Legatudvalget (april 2018):  

  • Clara Sofie Fabricius
  • Marie Fjeldsted
  • Rasmus Hedeboe
  • René Vase

Medlemmer af legatudvalget kan ikke selv søge projekt-, rejse- eller kursuslegater, mens de sidder i legatudvalget. Læs mere om legatudvalgets arbejde her.

Sådan søger du legater til din musik 
Gennem DPA kan man søge legater til indspilning, udgivelse, markedsføring, rejser, kurser m.m. i forbindelse med sit virke som sangskriver/komponist/producer/tekstforfatter. DPA’s projekt-, rejse- og kursuslegatpuljer har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl. 12.00) – ansøgningsformularerne er åbne en måned op til ansøgningsfristen.

Der kan også søges legater til eksport ved akut opståede muligheder via DPA’s akut eksportpulje og om arbejdsophold i L.A. eller London, hvis man skal over og arbejde i de byer. Læs mere om DPA’s forskellige puljer her

Støtte til projekter i dansk musikliv 
Organisationer og enkeltpersoner, der gerne vil søge om støtte til et projekt, der gavner dansk tekst og musik kan sende en ansøgning til DPA's bestyrelse – det kan fx være støtte til musikpriser, writing camps, musikfestivaler m.m. Ansøg om støtte til større projekter her.

DPA’s puljer støtter skabelsen af ny musik inden for det populære og kommercielle felt og kan søges som medlem af Koda. DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af Kodas kulturelle midler.