DPA

For komponister og tekstforfattere

Coronaoverblik

26. marts 2020
Her kan du få et overblik over tiltag og hjælp, der kan være relevant for dig, der har mistede indtægter i forbindelse med coronakrisen.

Opdateret 1. juli

Coronakrisen er, udover først og fremmest at være en sundhedskrise, også en økonomisk krise. Stort set alle erhverv er ramt, og den kommercielle musikbranche er ingen undtagelse. Her på siden forsøger vi at give et overblik over de hjælpepakker, tiltag og anden information, der er brugbar i disse tider. Vi opdaterer siden løbende.

Kompensation til selvstændige og freelancere
Alle folketingets partier blev torsdag den 19. marts 2020 enige om en økonomisk hjælpepakke, hvor der bl.a. indgår en kompensationsordning til selvstændige og freelancere - også selvstændige uden CVR-nr.

  • Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
  • Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.
  • Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 8. august 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.
  • For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
  • Ansøgningsfristen er 31. august.

Læs mere og søg kompensation her

Kompensationsordning for kunstnere
Der oprettes yderligere en midlertidig støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster. For at søge ordningen kræver det:

  • at du kan dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. i gennemsnit fra dit kunstneriske virke ud fra ét af de seneste tre år: 2017, 2018 og 2019.
  • at du har et forventet tab på mindst 30 % af din indtægt på dit kunstneriske virke som følge af COVID-19 i perioden 9. marts til 8. august 2020.

Du kan ikke søge ordningen, hvis du har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger, med mindre du tilbagetrækker denne ansøgning og tilbagebetaler det støttede beløb. Ansøgninsfrist er 8. juli.

Læs mere og søg her

Få hjælp til kompensation for tabte rettighedsindtægter
Koda-medlemmer kan søge kompensation for deres tabte rettighedsindtægter. Koda kan hjælpe med at beregne tabet.
Læs mere her

Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
En lang række partier har vedtaget en ny kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv., som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet. Ordningen bygger er lavet ud fra de samme principper som de øvrige kompensationsordninger, men der kan ansøges om et højere beløv, for at tage højde for sæsonarbejde. Er man musik, crew eller har andet sæsonafhængigt arbejde og har haft tab som følge af coronakrisen, kan man søge kompensation op til 37.000 kr. Kravet om omsætningsnedgang hæves fra 30 til 50 procent. Det er muligt at søge enten for perioden fra og med d. 1. maj frem til og med d. 31. juli eller fra og med d. 1. juni frem til og med den 31. august. Det er endnu ikke muligt at søge.
Ordningen kan søges fra 9. juli her. Ansøgningsfrist er 31. august.
Læs mere om ordningen her.

Udskydelse af moms og skat
En række frister for betaling af moms og skat er blevet udskudt. Få overblikket over dem her.  

Kompensationsordning for arrangører af større arrangementer
Arrangementer med over 350 deltagere, der er blevet aflyst som følge af COVID19, er indbefattet af en kompensationsordning. Derudover gælder ordningen også for arrangementer, der finder sted flere gang i en periode på op til 4 uger. Kompensationsordningen gælder til 31. august 2020.
Læs mere om den her.

Hjælp til nødlidende kulturinstitutioner og revyer
Den 18. april er der blevet offentliggjort en særlig pulje til de kulturinstitutioner og revyer. Puljen sikrer at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.
Læs mere om puljen her. Puljen kan søges via Slots- og Kulturstyrelsen.

Dansk Artist Forbund
Dansk Artist Forbund har en Q&A omkring aflyste jobs, som du kan læse her 
De yder derudover også rådgivning til medlemmer. Se mere på artisten.dk

 

Find mere information på virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Hjælpepakkerne i praksis
I DPA følger vi regeringens arbejde med hjælpepakker og giver bl.a. input til Dansk Erhverv, som DPA er medlem af. Vores input skal være med til at sikre, at hjælpepakkerne i praksis får deres tiltænkte virkning. Derfor må du meget gerne kontakte os, hvis du oplever, at der er dele af din forretning som sangskriver, tekstforfatter, producer eller komponist, der ikke er indeholdt i de nuværende hjælpepakker.
Kontakt DPA’s formand Niels Mosumgaard på mail: niels@dpa.org